08 01 02 03 04 05 06 07

Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace

Adresa:
Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace
Tyršova 609
798 52 Konice   Mapa


Ředitelka školy:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 582 302 671
ID DS: ieegh5c
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace jsou v nabídce O škole.

 

Informace pro rodiče a žáky:

Přítomnost žáků 2.stupně základní školy a gymnázia ve škole

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. 5. 2020 (č. j. MZDR  20584/2020-3/MIN/KAN) se od 8. 6. 2020  umožňuje ve školách osobní přítomnost žáků 2. stupně základní školy a střední školy za účelem konzultací či třídnických hodin. Účast žáků na těchto aktivitách není povinná.  Maximální počet žáků ve skupině je 15.

V Základní škole a gymnáziu města Konice, příspěvkové organizaci, budou třídnické hodiny žáků 2. stupně základní školy a gymnázia probíhat převážně v době po ukončení přijímacích a maturitních zkoušek, tj. od 15.6. do 29. 6. 2020. O konkrétním termínu budou žáci a jejich zákonní zástupci informováni prostřednictvím  třídního učitele dané třídy.

Pobyt žáků ve škole  bude probíhat v souladu s pokyny MŠMT ze dne 27. 5. 2020 (Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/20, Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří do konce školního roku 2019/2020.)

Podmínkou pobytu žáka ve škole je odevzdání čestného prohlášení prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění učiněného na formuláři MŠMT. - ZDE

Do konce školního roku bude pokračovat distanční výuka, a to na všech stupních školy.

 

Oznámení o vzdělávacích aktivitách pro žáky 1.stupně

 Dne 18. 5. 2020 byl ukončen příjem žádostí o zařazení žáků 1. stupně do vzdělávacích skupin. 

Do vzdělávacích skupin budou zařazeni všichni žáci, jejichž zákonní zástupci žádost ve stanoveném termínu podali.

Bližší informace o činnosti vzdělávacích skupin obdrží zákonní zástupci přihlášených žáků e-mailem do 22. 5.2020.  

Vzdělávací skupiny jsou organizovány v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020,  v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví  a za podmínek stanovených v pokynech MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 - ZDE.

Nové termíny přijímacích a maturitních zkoušek

Vyhláškou č. 232 ze dne 6. května 2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/20 jsou termíny přijímacích a maturitních zkoušek stanoveny následovně:

Společná část maturitní zkoušky:

Didaktický test ze zkušebního předmětu matematika a ze zkušebního předmětu anglický jazyk: 1. 6. 2020

Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura: 2.6.2020

Přijímací zkoušky:

Jednotná přijímací zkouška - řádný termín:

Čtyřleté obory: 8.6.2020

Osmileté gymnázium: 9. 6. 2020

Jednotná přijímací zkouška - náhradní termín: 23. 6. 2020

Přihlášeným uchazečům bude zaslána pozvánka nejpozději 10 pracovních dnů před konáním  jednotné přijímací zkoušky.

 

Ústní zkoušky společné části a profilové maturitní zkoušky v Základní škole a gymnáziu města Konice, příspěvkové organizaci, proběhnou ve dnech 10.6. - 12.6.2020.

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

ico sm pdf Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Provozní doba školní kanceláře

Školní kancelář má do odvolání provozní dobu denně od 8:00 do 13:00.

Potvrzenou žádost o ošetřovné při péči o dítě  z důvodu uzavření školy Vám můžeme zaslat e-mailem.

Více na https://www.cssz.cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bude škola postupovat v souladu s vyhláškou 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna  2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. ZDE

 

Poskytování konzultační a poradenské podpory pro zákonné zástupce žáků

Vážení rodiče,

máte-li jakýkoli dotaz týkající se vzdělávání a výchovy svého dítěte, můžete se na mě obracet na této e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Domluvíme se na bližší spolupráci.

S pozdravem a přáním hodně sil v tomto těžkém období

Mgr. Hana Svatoňová

Školní speciální pedagog

Volnočasová činnost žáků

Vážení rodiče,

byla pro vás založena facebooková stránka naší školní družiny: https://fb.me/DruzinaZSKonice

Zde budeme zveřejňovat náměty, příspěvky, videa, apod., které mohou posloužit volnočasovému vyžití vašich dětí. Na uvedenou stránku mají přístup všichni (nemusíte mít facebookový účet).

S pozdravem vychovatelky ŠD

Změna organizace zápisu do 1. ročníku ZŠ

Zápis k povinné školní docházce - informace

Domácí práce žáků během nepřítomnosti ve škole

Materiály pro domácí práci žáků jsou zveřejněny pomocí systému LMS Moodle:

LMS Moodle ZŠaG Konice

Obsah na LMS Moodle sledujte průběžně. Je postupně aktualizován a doplňován.

Žáci a zákonní zástupci se mohou s dotazy obracet na jednotlivé učitele. Kontaky na učitele jsou ZDE.

Pokyny k LMS Moodle: Materiály jsou soustředěny v kategorii "DOMÁCÍ PRÁCE ŽÁKŮ ...", viz obr:

moodle1

moodle2

Po zvolení stupně školy bude systém chtít přihlášení - přihlásíte se jako host:

moodle3

Příhlášení jako host vám vydrží do doby, než zavřete všechna okna vašeho webového prohlížeče.

Jednotliví učitelé mají zveřejněny soubory podle potřeb svého předmětu, instrukce vždy naleznete v souboru "-prehled-prace-..."

Všechny soubory jsou z důvodu přenositelnosti a kompatibility ve formátu PDF.

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ (epidemie Covid-19)

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

ico sm pdf Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR

Informace ke koronaviru

Informace MŠMT ke koronaviru jsou k dispozici zde.

Informace KÚ Olomouckého kraje jsou k dispozici zde.

Seznam školních pomůcek a sešitů 1.stupeň ZŠ pro šk. rok 2019/2020

Seznam pro 1. ročník je zde.

Seznam pro 2. ročník je zde.

Seznam pro 3. ročníkj je zde.

Seznam pro 4. ročník je zde.

Seznam pro 5. ročník je zde.

V souladu s § 27 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jsou žákům základní školy a žákům nižšího gymnázia poskytovány učebnice a pracovní sešity, kterým byla udělena schvalovací doložka MŠMT, bezplatně. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání učebnice a pracovní sešity nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni zapůjčené učebnice a pracovní sešity vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku.

Seznamy sešitů a pomůcek pro 2. stupeň ZŠ a nižší gymnázium

Seznamy pro školní rok 2019/20 jsou k dispozici zde.

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS