08 01 02 03 04 05 06 07

Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace

Adresa:
Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace
Tyršova 609
798 52 Konice   Mapa


Ředitelka školy:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 582 302 671
ID DS: ieegh5c
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace jsou v nabídce O škole.

 

Informace pro rodiče a žáky:

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

V souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN, MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN) bude od 12. 4. 2021 výuka probíhat následovně:

 1. stupeň ZŠ - rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech)

2. stupeň ZŠ a gymnázium – povinná distanční výuka

 Rozpis rotační výuky 1. stupně:

1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A

12. 4. – 16. 4. 2021 – prezenční výuka

19. 4. – 23. 4. 2021 – distanční výuka

 

1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 4.C a 5.B

12. 4. – 16. 4. 2021 – distanční výuka

19. 4. – 23. 4. 2021 – prezenční výuka

Informace k přihlašování oběda

Žáci, kteří platí stravu bezhotovostně, budou přihlášeni automaticky. V pondělí ráno proběhne kontrola, zda jsou všechny přihlášené děti ve škole. V případě, že platíte obědy  v hotovosti, kontaktujte prosím vedoucí ŠJ.

 

Číst dál: INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

Výdej stravy pro žáky nepřítomné ve škole

Žákům tříd, které se vzdělávají distanční formou, se od 30. 11. 2020 strava vydává zadním vchodem do ŠJ (od zdravotního střediska) a to pouze do menuboxů (cena menuboxu je 3,- Kč/ks). Výdej stravy do menuboxů bude probíhat v době od 13:45 do 14:15.

K takovému odebírání stravy se musí žáci předem přihlásit. Stejná pravidla platí i pro rodiče, kteří si chtějí vyzvednout stravu při neplánované nepřítomnosti žáka ve škole.

Zavádění systému Microsoft Teams

Vážení rodiče,

v návaznosti na prodloužení období  uzavření škol  bude škola do distanční on-line výuky častěji zařazovat  tzv. synchronní on-line výuku, tedy výuku v reálném čase.  Věříme, že setkávání  s učitelem ve virtuálním prostoru může  žákům pomoci při překonávání obtíží způsobených sociální izolací a podpořit jejich motivaci k učení.

Jako jednotná platforma pro synchronní on - line výuku byl zvolen systém Microsoft Teams. Tento systém bude doplňkem k  dosud používaným systémům Moodle a Bakaláři, jež realizaci synchronní on-line výuky neumožňují. Microsoft Teams tvoří, stejně jako Moodle a Bakaláři uzavřený systém, který žákům a učitelům poskytuje bezpečné a nerušené prostředí pro výuku.

Žáky si do online hodin budou svolávat jednotliví vyučující komunikačními prostředky, které jsou se svými žáky zvyklí používat z dosavadní distanční výuky (Bakaláři, e-mail).

Návod a další informace k MS Teams naleznete ZDE.

Informace OSSZ - ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Dle sdělení  OSSZ Prostějov  chystaná právní úprava již nevyžaduje potvrzení školy o jejím uzavření od 14.10.2020.  Proto není třeba, aby rodiče od škol vyžadovali potvrzený současný formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy). Ten je určen pro standardní případy ošetřovného. Připravovaná právní úprava bude řešit nároky v souvislosti s krizovými opatřeními. Pro uplatnění nároku na ošetřovné z důvodu uzavření školy od 14. 10. 2020  budou rodiče pracovat s novým typem formuláře, na kterém v současné chvíli Česká správa sociálního zabezpečení intenzivně pracuje. Rodiče by měli zatím vyčkat na schválení připravené právní úpravy (předpoklad 20.10.2020) a zveřejnění nového typu formuláře. Ošetřovné bude moci být vypláceno až po uplynutí kalendářního měsíce.

Tisková zpráva MPSV - ZDE

Realizace distanční výuky od 14. 10. 2020

V důsledku zpřísnění vládou schválených  protiepidemických opatření dojde od 14.10.2020 k uzavření školy, školní družiny a školního klubu. Výuka žáků bude probíhat distančním způsobem.

Pro potřeby distanční výuky využívá škola systém Moodle. V systému Moodle budou mít žáci zpřístupněny učební materiály a pokyny k jejich plnění. Obsah je přístupný v kurzech po jednotlivých předmětech, s uvedenou třídou a vyučujícím.

Žáci 1. a  2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia (popř. jejich rodiče) přistupují do Moodle jako host (nepotřebují tedy uživatelské jméno a heslo):

moodle3

Žáci vyššího gymnázia přistupují k Moodle individuálně, každý má svůj uživatelský účet. Žáci práci v Moodle znají, tento systém používáme k výuce na vyšším gymnáziu již několik let. Z Moodle budou žáci čerpat učební materiály, pokyny a požadavky vyučujících a budou přes Moodle odevzdávat úkoly.

Jako podpůrný prostředek bude používána i webová aplikace Bakaláři - konkrétně její část komunikační systém Komens:

V případě technických problémů kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Informace pro rodiče - spuštění "elektronické žákovské knížky"

Vážení rodiče, škola spustila webovou aplikaci systému Bakaláři - hovorově "elektronickou žákovskou knížku". Aplikace vám umožňuje nahlížet do průběžné klasifikace a dále umožňuje obousměrnou komunikaci mezi vámi a školou.

K přihlášení potřebujete uživatelské jméno - to vám donese ze školy vaše dítě. Heslo si vytvoříte sami - k tomu potřebujete funkční e-mail, jehož adresu jste sdělili škole v dotazníku s osobnímu údaji na počátku září. Pokud e-mail nemáte, nebo jste jej škole neposkytli, nemůžete využívat webovou aplikaci.

Přístupové údaje pro žákovské účty obdrželi žáci v papírové podobě včetně hesel (Žáci si heslo sami nevytvářejí, přidělené heslo si však mohou po přihlášení změnit.) Žákovské účty byly vygenerovány pro žáky gymnázia a pro žáky 2. stupně ZŠ.

Více informací máte v návodu:

ico sm pdf Webová aplikace - návod pro rodiče i žáky

Pokud máte technické problémy (např. s přihlášením), kontaktujte Miroslava Novotného na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Klasické (papírové) žákovské knížky dětem souběžně zůstávají po celý tento školní rok. Učitelé budou zapisovat známky a další informace souběžně do klasických ŽK i do webové aplikace.

Oznámení o odložení třídních schůzek a členské schůze SRPŠ

V souladu s usnesením vlády České republiky č. 958 ze dne 30. září 2020 se třídní schůzky a členská schůze SRPŠ neuskuteční v plánovaném termínu, t.j. 15.10.2020. O novém termínu, který bude zvolen v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci, budou zákonní zástupci informováni na webových stránkách  školy a prostřednictvím žákovských knížek . 

Oznámení o volbách do školské rady

Oznámení o volbách do školské rady - ZDE

Návrh zástupce - formulář - ZDE

Hygienická a protiepidemická pravidla

Mimořádné opatření MZ ČR– nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 18. 9. 2020 do odvolání

V souladu s mimořádným opatřením MZ ČR jsou od 18. 9. 2020 žáci, zaměstnanci školy, případně další přítomné osoby,  povinni nosit ve všech prostorách školy ochranné prostředky dýchacích cest zakrývající ústa a nos. Je vhodné, aby každý žák měl s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Výjimky:

  • Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest se nevztahuje na žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy při pobytu v budově školy mimo její společné prostory.
  • Povinnost se také nevztahuje na žáky  a pedagogické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Celé znění mimořádného opatření - ZDE

Vedle výše uvedeného opatření bude provoz školy i nadále probíhat podle stanovených hygienickch a protiepidemickch pravidel.

Hygienická a protiepidemická pravidla - úprava provozu a vnitřního režimu školy v souvislosti s výskytem onemocnění COVID 19 v ČR - ZDE

Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách - ZDE

Výuka náboženství ve šk. roce 2020/2021

Výuka náboženství započne v týdnu od 21. září.

Rozvrh výuky pro všechny ročníky

Informace o přesunu vzdělávacího obsahu nerealizovaného z důvodu mimořádných opatření ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Z důvodu zákazu fyzické přítomnosti žáků ve školách ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 nebylo možné v plném rozsahu dosáhnout cílů stanovených ve školních vzdělávacích programech.

 V souladu s doporučením MŠMT bude dotčená část vzdělávacího obsahu z předchozího školního roku realizována ve školním roce 2020/2021, a to podle následujících pravidel.

  • ve vyučovacích předmětech český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika bude vzdělávací obsah, který nebylo z důvodu mimořádné situace možné ve školním roce 2019/2020 realizovat, realizován v plném rozsahu dle ŠVP ve školním roce 2020/2021;
  • v ostatních vyučovacích předmětech naukového charakteru bude vzdělávací obsah realizován v následujícím školním roce 2020/2021 nikoli v plném rozsahu dle ŠVP, ale pouze v takovém rozsahu, který alespoň v minimální míře zajistí dosažení očekávaných výstupů příslušného RVP;
  • ve vyučovacích předmětech výchovného charakteru se vzdělávací obsah, který nebylo možné smysluplně realizovat distanční formou, do dalšího ročníku přesouvat nebude.

Přehled učiva přesunutého ze školního roku 2019/2020 do školního roku 2020/2021 pro jednotlivé třídy a předměty je uveden v následujících souborech:

ico sm pdf Přehled přesunutého učiva 1. stupně ZŠ

ico sm pdf Přehled přesunutého učiva 2. stupně ZŠ

ico sm pdf  Přehled přesunutého učiva gymnázia

Oznámení školní jídelny

Školní jídelna při ZŠ a G v Konici oznamuje rodičům:

Onemocní-li žák, musí si stravu odhlásit po celou dobu své nepřítomnosti.

První den nemoci si lze oběd vyzvednout do jídlonosiče, a to od 13.45 do 14.00. (Po ukončení výdeje strávníkům, kteří konzumují oběd v jídelně.)

Seznamy sešitů a pomůcek pro 2. stupeň ZŠ a nižší gymnázium

Seznamy pro školní rok 2020/21 jsou k dispozici zde.

Seznam školních pomůcek a sešitů 1.stupeň ZŠ pro šk. rok 2020/2021

Seznam pro 1. ročník je zde.

Seznam pro 2. ročník je zde.

Seznam pro 3. ročník je zde.

Seznam pro 4. ročník je zde.

Seznam pro 5. ročník je zde.

V souladu s § 27 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jsou žákům základní školy a žákům nižšího gymnázia poskytovány učebnice a pracovní sešity, kterým byla udělena schvalovací doložka MŠMT, bezplatně. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání učebnice a pracovní sešity nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni zapůjčené učebnice a pracovní sešity vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku.

Volnočasová činnost žáků

Vážení rodiče,

byla pro vás založena facebooková stránka naší školní družiny: https://fb.me/DruzinaZSKonice

Zde budeme zveřejňovat náměty, příspěvky, videa, apod., které mohou posloužit volnočasovému vyžití vašich dětí. Na uvedenou stránku mají přístup všichni (nemusíte mít facebookový účet).

S pozdravem vychovatelky ŠD

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | prohlášení o přístupnosti
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS