08 01 02 03 04 05 06 07

Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace

Adresa:
Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace
Tyršova 609
798 52 Konice   Mapa


Ředitelka školy:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 582 302 671
ID DS: ieegh5c
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace jsou v nabídce O škole.

 

Informace pro rodiče a žáky:

Seznam školních pomůcek a sešitů 1.stupeň ZŠ pro šk. rok 2020/2021

Seznam pro 1. ročník je zde.

Seznam pro 2. ročník je zde.

Seznam pro 3. ročník je zde.

Seznam pro 4. ročník je zde.

Seznam pro 5. ročník je zde.

V souladu s § 27 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jsou žákům základní školy a žákům nižšího gymnázia poskytovány učebnice a pracovní sešity, kterým byla udělena schvalovací doložka MŠMT, bezplatně. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání učebnice a pracovní sešity nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni zapůjčené učebnice a pracovní sešity vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku.

Výsledky přijímacího řízení do primy po zpřístupnění výsledků JPZ v náhradním termínu

Registrační číslo uchazeče přijatého po zpřístupnění výsledků JPZ v náhradním termínu - ZDE

Seznam uchazečů přijatých ke studiu na gymnáziu od školního roku 2020/2021

ico sm pdf Seznam uchazečů přijatých ke studiu ve střední  škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace, od školního roku 2020/2021

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace, potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 24. 6. 2020, s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu (§ 18 zákona č. 135/2020 Sb. ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020).

Informace k vydávání zápisových lístků

Zápisové lístky vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem.

Žáci Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, kteří byli přijati ke studiu na gymnáziu a navštěvují vzdělávací skupiny, obdrží zápisový lístek ve škole.

Zákonní zástupci žáků Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, kteří nenavštěvují vzdělávací skupiny, si mohou zápisový lístek vyzvednout dne 17. 6. 2020 v době od 9.00 do 13.00 v kanceláři školy, v dalších dnech pak v době od 7.00 do13.00. Zápisový lístek zde mohou zákonní zástupci obratem odevzdat. (Zápisový lístek musí podepsat zákonný zástupce i uchazeč.)

Při návštěvě školy prosím zvoňte na zvonek s označením Kancelář a vyčkejte příchodu příslušného zaměstnance školy.

Přeplatky ve školní jídelně

Strávníci, kteří platí obědy v hotovosti si mohou vyzvednou přeplatky během měsíce června po předchozí telefonické domluvě - tel.: 582 302 672.

Těm, kteří tak neučiní, bude zbývající částka převedena do příštího školního roku.

Ludmila Langerová, vedoucí ŠJ

Provozní doba školní kanceláře

Školní kancelář má do odvolání provozní dobu denně od 8:00 do 13:00.

Potvrzenou žádost o ošetřovné při péči o dítě  z důvodu uzavření školy Vám můžeme zaslat e-mailem.

Více na https://www.cssz.cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bude škola postupovat v souladu s vyhláškou 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna  2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. ZDE

 

Volnočasová činnost žáků

Vážení rodiče,

byla pro vás založena facebooková stránka naší školní družiny: https://fb.me/DruzinaZSKonice

Zde budeme zveřejňovat náměty, příspěvky, videa, apod., které mohou posloužit volnočasovému vyžití vašich dětí. Na uvedenou stránku mají přístup všichni (nemusíte mít facebookový účet).

S pozdravem vychovatelky ŠD

Domácí práce žáků během nepřítomnosti ve škole

Materiály pro domácí práci žáků jsou zveřejněny pomocí systému LMS Moodle:

LMS Moodle ZŠaG Konice

Obsah na LMS Moodle sledujte průběžně. Je postupně aktualizován a doplňován.

Žáci a zákonní zástupci se mohou s dotazy obracet na jednotlivé učitele. Kontaky na učitele jsou ZDE.

Pokyny k LMS Moodle: Materiály jsou soustředěny v kategorii "DOMÁCÍ PRÁCE ŽÁKŮ ...", viz obr:

moodle1

moodle2

Po zvolení stupně školy bude systém chtít přihlášení - přihlásíte se jako host:

moodle3

Příhlášení jako host vám vydrží do doby, než zavřete všechna okna vašeho webového prohlížeče.

Jednotliví učitelé mají zveřejněny soubory podle potřeb svého předmětu, instrukce vždy naleznete v souboru "-prehled-prace-..."

Všechny soubory jsou z důvodu přenositelnosti a kompatibility ve formátu PDF.

 

Seznam školních pomůcek a sešitů 1.stupeň ZŠ pro šk. rok 2019/2020

Seznam pro 1. ročník je zde.

Seznam pro 2. ročník je zde.

Seznam pro 3. ročníkj je zde.

Seznam pro 4. ročník je zde.

Seznam pro 5. ročník je zde.

V souladu s § 27 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jsou žákům základní školy a žákům nižšího gymnázia poskytovány učebnice a pracovní sešity, kterým byla udělena schvalovací doložka MŠMT, bezplatně. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání učebnice a pracovní sešity nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni zapůjčené učebnice a pracovní sešity vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku.

Seznamy sešitů a pomůcek pro 2. stupeň ZŠ a nižší gymnázium

Seznamy pro školní rok 2019/20 jsou k dispozici zde.

Nabídka vyřazeného majetku

Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace, nabízí k prodeji vyřazený majetek:

školní lavice (70. - 80. léta) za cenu 50 Kč/kus,

školní židle (70. - 80. léta) za cenu 20 Kč/kus,

řeznický špalek – za cenu 4000 Kč.

Informace na telefonním čísle: 739 672 115

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

ico sm pdf Seznam uchazečů přijatých do 1. ročníku ZŠ

Oznámení školní jídelny

Školní jídelna při ZŠ a G v Konici oznamuje rodičům:

Onemocní-li žák, musí si stravu odhlásit po celou dobu své nepřítomnosti.

První den nemoci si lze oběd vyzvednout do jídlonosiče, nově však pouze v době od 13.40 do 14.00 hod.

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS