08 01 02 03 04 05 06 07

Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace

Adresa:
Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace
Tyršova 609
798 52 Konice   Mapa


Ředitelka školy:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 582 302 671
ID DS: ieegh5c
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace jsou v nabídce O škole.

 

Informace pro rodiče a žáky:

Informace pro rodiče - "elektronické žákovské knížky"

Vážení rodiče, škola používá webovou aplikaci systému Bakaláři - hovorově "elektronickou žákovskou knížku". Aplikace vám umožňuje nahlížet do průběžné klasifikace a dále umožňuje obousměrnou komunikaci mezi vámi a školou. Systém je využíván též pro omlouvání absence.

K přihlášení potřebujete uživatelské jméno - to vám donese (popř. v minulosti doneslo) ze školy vaše dítě. Heslo si vytvoříte sami - k tomu potřebujete funkční e-mail, jehož adresu jste sdělili škole v dotazníku s osobnímu údaji na počátku září.

Přístupové údaje pro žákovské účty obdrželi žáci v minulém školním roce v papírové podobě včetně hesel (Žáci si heslo sami nevytvářejí, přidělené heslo si však mohou po přihlášení změnit.) Žákovské účty byly vygenerovány pro žáky gymnázia a pro žáky 2. stupně ZŠ.

V aktuálním školním roce jsou generovány přístupové údaje pro nové žáky, jejich rodiče a nově též pro žáky 3. až 5. ročníku ZŠ.

Více informací máte v návodu:

ico sm pdf Webová aplikace - návod pro rodiče i žáky

ico sm pdf Omlouvání absence žáků

Pokud máte technické problémy (např. s přihlášením), kontaktujte Miroslava Novotného na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Přihlašování žáků do školního klubu na školní rok 2021/2022

Kritéria pro přijímání žáků k pravidelné denní docházce a pravidelné docházce do školního klubu pro školní rok 2021/2022 - ZDE

Přihláška do školního klubu - ZDE

Výuka náboženství ve šk. roce 2021/2022

Výuka náboženství začne ve středu 15. září.

Rozvrh výuky pro všechny ročníky

Informace o provozu školy od 1.9.2021

Provoz ranní družiny je do odvolání zrušen.   Žákům  bude od 2.9. umožněn vstup do školy  od 7.15, do začátku vyučování budou pobývat ve své třídě. Dočasná změna organizace provozu školní družiny byla provedena v návaznosti na požadavky plynoucí z povinnosti školy dodržovat základní principy prevence šíření Covid - 19.

Školní jídelna oznamuje, že vaření obědů pro žáky bude zahájeno ve čtvrtek dne 2. 9. 2021. Zákonní zástupci nových žáků si mohou přihlášky ke stravování stáhnout z webových stránek školy (přihláška ke stravování), případně vyzvednout v kanceláři školní jídelny od 26. 8. do 31. 8. 2021 v době od 8 do 14 hodin. Ostatní strávníci si mohou obědy přihlásit sami pomoci internetového přihlašování, telefonicky na čísle 582 302 672 nebo osobně v kanceláři školní jídelny ve výše uvedených termínech.

 Informace o povinné ochraně dýchacích cest

Aktuálně platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ukládá všem osobám pohybujícím se ve vnitřních prostorách školy povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, a to respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), u žáků základní školy a nižšího gymnázia je povoleno nosit místo respirátoru zdravotnickou roušku.

Povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest nemají žáci, kteří při vzdělávání sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni a žáci v hodinách tělesné výchovy. (Celé znění mimořádného  opatření :  https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/)

 Informace o povinném testování žáků na COVID – 19

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN - ZDE) ze dne 20. 8. 2021 může škola umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání pouze tehdy, pokud

a) podstoupil ve stanovených termínech vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, nebo

 b) doloží že

  • byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu nebo
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo
  • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

 c) po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků, používá ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95); děti a žáci do 15 let věku a žáci základní školy při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Těmto žákům je zakázáno cvičit ve vnitřních prostorech  a zpívat .

 

Další informace k testování žáků ve škole

 Testování žáků proběhne ve dnech 1., 6., a 9. září.  Žáci 1. ročníků budou poprve  testování dne  2. 9. 2021.

V případě testování žáků 1. – 3. ročníku 1. stupně ZŠ může být u testování přítomen zákonný zástupce, případně jiná osoba zákonným zástupcem pověřená.

Testování žáků v přítomnosti zákonných zástupců bude probíhat v testovací dny vždy od 7.25 do 7.45 v tělocvičně školy. Vstup do tělocvičny je po schodech z parkoviště před hlavním vchodem.

K testování obdrží škola testy GENRUI. Videonávod k postupu testování je dostupný na https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4&t=20s

Návod ke stažení - ZDE

Vážení rodiče, v případě, že se Vašeho dítěte týká výjimka z testování, zajistěte prosím, aby mělo Vaše dítě u sebe dokument dokládající tuto skutečnost. (Není nutné, pokud zůstává v platnosti doklad předložený v minulém školním roce.)

Hygienická a protiepidemická pravidla - úprava provozu a vnitřního režimu školy v souvislosti s výskytem onemocnění COVID 19 v ČR platná od 1. 9. 2021

Hygienická a protiepidemická pravidla - úprava provozu a vnitřního režimu školy v souvislosti s výskytem onemocnění COVID 19 v ČR platná  od 1. 9. 2021 - ZDE

Seznamy sešitů a pomůcek pro 1. stupeň

Seznamy pro školní rok 2021/2022 naleznete zde.

Seznamy sešitů a pomůcek pro 2. stupeň ZŠ a nižší gymnázium

Seznamy pro školní rok 2021/22 jsou k dispozici zde.

Seznam uchazečů přijatých k docházce do školní družiny ve školním roce 2021/2022

Seznam uchazečů přijatých k docházce do školní družiny ve školním roce 2021/2022 - ZDE

Kritéria pro přijímání žáků k pravidelné denní docházce a k pravidelné docházce do školní družiny pro školní rok 2021/2022 - ZDE

 

Oznámení školní jídelny

Školní jídelna při ZŠ a G v Konici oznamuje rodičům:

Onemocní-li žák, musí si stravu odhlásit po celou dobu své nepřítomnosti.

První den nemoci si lze oběd vyzvednout do jídlonosiče, a to od 13.45 do 14.00. (Po ukončení výdeje strávníkům, kteří konzumují oběd v jídelně.)

Volnočasová činnost žáků

Vážení rodiče,

byla pro vás založena facebooková stránka naší školní družiny: https://fb.me/DruzinaZSKonice

Zde budeme zveřejňovat náměty, příspěvky, videa, apod., které mohou posloužit volnočasovému vyžití vašich dětí. Na uvedenou stránku mají přístup všichni (nemusíte mít facebookový účet).

S pozdravem vychovatelky ŠD

Nabídka vyřazeného majetku

Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace, nabízí k prodeji vyřazený majetek:

školní lavice (70. - 80. léta) za cenu 50 Kč/kus,

školní židle (70. - 80. léta) za cenu 20 Kč/kus,

řeznický špalek – za cenu 4000 Kč.

Informace na telefonním čísle: 739 672 115

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | prohlášení o přístupnosti
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS