Vybavení učeben pro 1. stupeň základní školy

logo eu

 

Realizace: červenec  2020 - září 2020

Předmětem projektu Vybavení učeben pro 1. stupeň financovaného z fondů EU bylo pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.   Výsledkem projektu jsou tři plně  funkční učebny pro 1. stupeň základní školy vybavené moderními výukovými pomůckami a potřebným nábytkem. Konkrétně se jedná o učebnu cizích jazyků, učebnu enviromentální výchovy a učebnu přírodovědných předmětů. V rámci projektu byla vyměněna podlahová krytina v  přístupové chodbě ke každé z učeben.  

Modernizace učeben základní školy v Konici

logo eu

Modernizace učeben základní školy v Konici
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005736
Projekt je realizován z finančních prostředků Evropské unie

Realizace: červenec 2018 - srpen 2018

Stručný popis projektu: Realizací projektu byly modernizovány odborné učebny na konické základní škole. Současně došlo k zajištění bezbariérového přístupu do učeben, modernizaci bezbariérového hygienického zařízení a výměně podlahové krytiny na části přístupových chodeb. Byla zkvalitněna internetová konektivita školy.  Projekt přispěje k zatraktivnění, popularizaci a posílení odborného vzdělávání na základní škole v Konici.

Cíle projektu: Cílem projektu je zatraktivnění, popularizace a posílení odborného vzdělávání spočívající mimo jiné ve vybavení učeben moderním zařízením a pomůckami.

Výsledky: V projektu bylo vyřešeno 6 zásadních problémů:

1) V učebně fyziky bylo zřízeno žákovské laboratorní pracoviště s učitelským demonstračním stolem. Učebna byla vybavena funkčními žákovským židlemi, lavicemi a úložnými prostory. Do učebny je umožněn bezbariérový přístup.
2) Chemická laboratoř splnila podmínky pro kvalitní a moderní vzdělávání s prvky bezpečnosti. Nově byla vybavena pracovními stoly a úložnými prostory. Do učebny je umožněn bezbariérový přístup.
3) Byla vybudována nová učebna cizích jazyků.
4) Ve škole byla zřízena keramická dílna.
5) V pavilonu B byla instalována odpovídající silová kabeláž a zajištěno připojení k internetu pomocí nových datových kabelů.
6) Na venkovním prostranství u školy byla instalována nová lavička, stojan na kola a byl vysazen strom.

Projekt "Moderní výuka" ZŠ

V rámci projektu Moderní výuka byly zpracovány sady digitálních učebních materiálů pro následující předměty (v souladu se Školním vzdělávacím programem základní školy jako součásti Základní školy a gymnázia města Konice).

Zájemci z řad pedagogické veřejnosti si mohou sady vybraných učebních materiálů vyžádat u ředitelky školy Mgr. Evy Obrusníkové (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo u autora příslušné sady.

Předmět Název sady Ročník Počet sad Kontakt na autora
Český jazyk Vypravování - Slohový a komunikační výcvik 6. - 9. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Český jazyk Vypravování 6. - 7. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Český jazyk Učební materiály k výuce předmětu Český jazyk 5. ročník 5. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Český jazyk Učební materiály k výuce předmětu Český jazyk 1. ročník (Genetická metoda čtení) 1. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Český jazyk Učivo Českého jazyka ve 2. ročníku 1. stupně hrou 2. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Český jazyk Český jazyk a literatura pro 1. ročník 1. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Anglický jazyk Gramatické časy 6., 7. 2 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Dějepis Světové dějiny 20. století 9. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Německý jazyk Učební materiály k výuce předmětu německého jazyka - kontrolní testy 7. - 9. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Německý jazyk Učební materiály k výuce předmětu německého jazyka 7. - 9. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Matematika Matematika na 1. stupni ZŠ 1. stup. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Matematika Matematika na 1. stupni ZŠ 1. stup. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Matematika Matematika na 1. stupni ZŠ 1. stup. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Matematika Rovnice,nerovnice a soustavy rovnic – pracovní materiály 8., 9. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Informatika Textový editor 6. a 8. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Informatika Grafika - pracovní materiály 7., 9. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Fyzika Elektřina a magnetismus 9. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Fyzika Učební materiály k výuce předmětu Fyzika 8. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zeměpis Regionální geografie Ameriky - pracovní materiály 7. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zeměpis Regionální geografie Asie - pracovní materiály 7. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zeměpis Geografie ČR - pracovní materiály 8. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zeměpis Afrika- 6. ročník 6. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vlastivěda Učební materiály k výuce předmětu Vlastivěda pro 4. ročník - Místo, kde žijeme 4. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vlastivěda Učební materiály k výuce předmětu Vlastivěda pro 4. ročník 4. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vlastivěda Učební materiály k výuce předmětu Vlastivěda pro 4. a 5. ročník 4., 5. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vlastivěda Učební materiály k výuce předmětu Vlastivěda 4., 5. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vlastivěda Malý turista v okolí Konice 4., 5. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Přírodopis Materiály k výuce učiva přírodopisu 6. - 9. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Chemie Učební materiály k výuce učiva Chemie v 8. a 9. ročníku 8., 9. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Dějepis Období Habsburků v českých zemích 8. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Dějepis Český stát v době středověku 7. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Dějepis Dějiny Československa ve 20. století 9. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Dějepis Od pravěku k husitství 6. a 7. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Dějepis Od Kolumba po Františka Josefa I. 8. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Dějepis Dějiny 20. století 9. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Občanská výchova Člověk jako jedinec a průřez. téma Osobnostní a sociální výchova 7., 8. 2 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Občanská výchova Rizika ohrožující zdraví 6 . 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Občanská výchova Stát a hospodářství 8. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Občanská výchova Výchova ke zdraví 8. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Občanská výchova Člověk ve společnosti - naše obec, naše škola 6. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Hudební výchova Tvořivé hry v hudební výchově 1. - 5. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ČJ, M, Vv, Hv, Tv, Pč Environmentální výchova pro 1. - 5. ročník 1. - 5. 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt "Moderní výuka na gymnáziu"

V rámci projektu Moderní výuka byly zpracovány sady digitálních učebních materiálů pro následující předměty (v souladu se Školním vzdělávacím programem základní školy jako součásti Základní školy a gymnázia města Konice).

Zájemci z řad pedagogické veřejnosti si mohou sady vybraných učebních materiálů vyžádat u  ředitelky školy Mgr. Evy Obrusníkové (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo u autora příslušné sady.

Vzdělávací oblast Předmět Název sady Ročník Počet sad Kontakt na autora
Člověk a společnost ZSV Úvod do filozofie (podstata filozofie, fiilozofie v dějinách, starověká - antická filozofie) septima 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Člověk a společnost ZSV Úvod do filozofie (Filozofie v dějinách, středověká filozofie) septima  1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Člověk a společnost ZSV Úvod do filozofie (Filozofie v dějinách, renesanční a novověká filozofie, filozofie 19. a 20. století) septima  1  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jazyk a jazyková komunikace Č Literární směry I sekunda 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jazyk a jazyková komunikace Č Literární směry II kvarta   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jazyk a jazyková komunikace A Svět kolem nás - Reálie anglicky mluvících zemí septima, oktáva 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jazyk a jazyková komunikace A Svět kolem nás - Konverzační okruhy septima, oktáva  1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jazyk a jazyková komunikace A Svět kolem nás - Svátky a tradice anglicky mluvících zemí  sekunda-oktáva    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jazyk a jazyková komunikace A Gramatika AJ kvinta,sexta  1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jazyk a jazyková komunikace N Gramatika  kvarta -oktáva 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jazyk a jazyková komunikace N Německý jazyk - konverzace  kvarta -oktáva   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 Informatika a informační a komunikační technologie IVT Textový editor  prima - septima  1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Matematika a její aplikace M Funkce sexta 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Člověk a příroda Z Regionální geografie Evropy  sekunda  1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Umění a kultura Ev Klíčové směry, osobnosti a díla v dějinách umění – zkušební materiály sexta 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Umění a kultura Ev Významné osobnosti v dějinách malířství od renesance do 20. století sexta 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Umění a kultura Ev Významné období a směry v dějinách architektury od pravěku do současnosti sexta 1 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | prohlášení o přístupnosti
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS