Soutěže a olympiády

Soutěže, olympiády a SOČ
Zkratky: OF: okresní finále KF: krajské finále, NF:národní finále

Školní rok 2013/14

Český jazyk

 • Český jazyk – kat. I – ZŠ – umístění v OF: 1. Tomáš Neuer, 5. Marie Zatloukalová
 • Český jazyk - kategorie II – SŠ - umístění v OF: 3. Michaela Grézlová, 5. Kateřina Valentová

Anglický jazyk

 • Olympiáda v anglickém jazyce – kat. III.A (SŠ) - umístění v OF: 1. Tomáš Adel; KF: 2. Tomáš Adel
 • Olympiáda v AJ – kateg. II.B - umístění v OF: 5. Martin Vašek, 6. Jiří Štěpáník
 • Olympiáda v AJ – kat. I.A: 5. místo Martin Burget

Německý jazyk

 • Kategorie II.B - KF: 1.místo – Šárka Škrabalová + účast v národním kole

Dějepis

 • Dějepisná olympiáda – kat. D – OF: 3. místo Miroslav Beneš

Matematika

 • Matematický klokan (Benjamín) – umístění v OF: 2. Martin Burget, 4. Rebeka E.Leckie a 6. Petra Navrátilová
 • Matematický klokan (Kadet) – umístění v OF: 4. Martin Vašek, 7. Martina Oháňková a 10. Jana Veselá
 • Matematický klokan (Cvrček) – umístění v OF: 8. František Hájek a 9. Martin Bílý
 • Matematický klokan (Junior) – umístění v OF: 8. Filip Petrák, 9. Josef Kočí a 10. Eliška Popelková

Zeměpis

 • Zeměpis – kat. A – OF: 5.místo Daniel Valenta
 • Zeměpis – kat. B – OF: 5.místo Tereza Dutszaková
 • Zeměpis – kat. C – OF: 6.místo Jan Trávníček

Biologie

 • Biologická olympiáda – kat.D - umístění v OF: 2. Martin Burget; umístění v KF: 5. Martin Burget;
 • Biologická olympiáda – kat.A (SŠ) umístění v KF: 4. Eliška Žouželková a 6. Klára Navrátilová

Chemie

 • Malá chemická olympiáda - umístění v OF: 3. Jaroslav Koutný, 4. Trávníček Jan a 6. Müller Zdeněk
 • Chemická olympiáda kat. D - umístění v OF: 2. Škrabalová Šárka, 3. Vlachová Kateřina a 6. Bomberová Zuzana; umístění v KF: 4. Škrabalová Šárka, 8. Vlachová Kateřina a 10. Bomberová Zuzana

Výtvarné soutěže

 • Barvy podzimu – kateg. 5. - OF: 2. místo Jaroslav Vévoda

Volejbal

 • Starší žáci – OF: 1.místo

Přespolní běh

 • Ml. žákyně OF: 4. místo Gabriela Smolíková
 • St. žákyně – umístění v OF: 5. Anna Bártková, 9. Kateřina Vlachová
 • St. žáci – umístění v OF: 7. Martin Polhoš, 8. Patrik Stražický

Orientační běh

 • Krajské finále škol – umístění v KF: 2. místo Jindřich Beneš, 3. místo Kateřina Vlachová

 

Školní rok 2012/13

Český jazyk

 • Český jazyk - kategorie II – SŠ - OF: 2.místo – Martina Burgetová, 4.místo Šárka Škrabalová

Anglický jazyk

 • Olympiáda v anglickém jazyce – kat. IIA – SŠ – OF: 1.místo – Tomáš Adel

Dějepis

 • Dějepisná olympiáda – kat. D – OF: 5.místo – Martin Burget

Matematika

 • Pythagoriáda Z 5 - OF: 8.místo Michal Zapletal
 • Matematická olympiáda Z6 – OF: 3.místo – Martin Burget
 • Matematická olympiáda Z7 – OF: 2. místo – Jakub Škrabal
 • Matematická olympiáda Z8 – OF: 1.místo – Zuzana Dosedělová
 • Matematická olympiáda Z9 – OF: 4. a 5.místo – Aneta Vévodová, Miroslava Krönerová

Zeměpis

 • Zeměpis – kat. A – OF: 4.místo – Tereza Dutszaková
 • Zeměpis – kat. B – OF: 5.místo – Tomáš Neuer
 • Zeměpis – kat. C – OF: 5.místo – Radek Koudelka
 • Zeměpis – kat. D – OF: 7.místo – Zdeněk Konečný

Biologie

 • Biologická olympiáda – kat.D – OF: 9.místo – Hana Machačová
 • Biologická olympiáda – kat.A (střední školy) – KF: 6.místo - Klára Navrátilová

Chemie

 • Malá chemická olympiáda - OF: 1., 2. a 7.místo - Šárka Škrabalová, Kateřina Vlachová, Zuzana Bomberová
 • Chemická olympiáda kat. B (střední školy) - KF: 9. místo – David Kopečný
 • Chemická olympiáda kat. A (střední školy) - KF: 4. místo – David Kopečný

Pohár rozhlasu (atletika)

 • Starší žákyně: 2.místo v OF
 • Zuzana Dosedělová, Rozsívalová Tereza, Jašíčková Tereza, Bartková Anna, Vopelková Marie, Novotná Tereza, Trnková Simona, Krönerová Miloslava

Atletický čtyřboj

 • Starší žákyně: 2.místo v OF
 • Zuzana Dosedělová, Rozsívalová Tereza, Jašíčková Martina, Bartková Anna, Vopelková Marie

Školní rok 2011/2012

Český jazyk

 • 5. místo v KF kat. II (střední školy): Faltýnková Lucie; 8. místo: Šmídová Marta

Anglický jazyk

 • 1. místo v OF kat. IB: Grepl Zbyněk; 2. místo: Škrabalová Šárka

Německý jazyk

 • 2. místo v OF kat. IIB: Mikšíková Pavla; 3. místo: Kopečná Lenka

Dějepisná olympiáda

 • 4. místo v OF: Marčík Filip; 6. místo:Petrák Filip

Matematika

 • 2. místo v OF kat. Z5: Burget Martin; 5. místo: Pírková Valerie
 • 5. místo v OF kat. Z8: Vévodová Aneta

Zeměpis

 • 6. místo v OF kat. A: Neuer Tomáš
 • 5. místo v OF kat. B: Beneš Miroslav
 • 9. místo v OF kat. C: Kočí Josef

Biologie

 • 9. místo v KF kat. B (střední školy): Žouželková Eliška
 • 9. místo v OF kat. D: Langer Michal
 • 4. místo v OF kat. C: Popelková Eliška

Chemie

 • 1. místo v KF kat. C (střední školy): Koudelka Michal; 14. a 16. místo Kopečný David a Burget Jiří
 • 4. místo v KF kat. B (střední školy): Kopečný David
 • 5. místo v OF kat. D: petrák Filip

McDonald's Cup

 • 3. místo v OF kat. B

Minikopaná

 • 4. místo v OF kat. IV, hoši

Přespolní běh

 • 1., 3., a 1. místo kat. III, IV a V - dívky
 • 2. a 5. místo kat. III a IV - chlapci

Školní rok 2010/2011

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

 • 1.místo na celostátní přehlídce SOČ v oboru biologie - Benda Daniel
  Název práce - „Vážky (Odonata) Prostějovska: faunistika, ekologie a etologie"

Mladý zahrádkář

 • 6.místo v národním kole, 1.místo v OF - Tomáš Holler
 • 3. a 4.místo v OF - Kuba Jindřich a Roman Herník

Český jazyk

 • Kategorie II. – SŠ - KK: 4.-5.místo Iveta Vašková
 • Kategorie II. – SŠ – OF: 2.místo Iveta Vašková, 7.místo Dana Snášelová, 10.místo Kristýna Slámová

Anglický jazyk

 • kategorie I.B – OF: 3.místo Trnková Simona, 4.místo Kočí Josef
 • kategorie II.B - OF: 2.místo Adel Tomáš, 7.místo Ščudla Karel;
 • KF: 1.místo Adel Tomáš + účast v NF
 • kategorie III-střední školy - OF: 2.místo Jiří Stratil, 4.místo Kristýna Slámová

Německý jazyk

 • kategorie III – střední školy - OF: 2.místo Doseděl Roman

Dějepisná olympiáda

 • OF – 5.místo Langerová Adéla, 7.místo Adel Tomáš

Matematika

 • kategorie Z5 – OF: 2.místo Jakub Škrabal
 • kategorie Z8 - OF: 2.místo Matouš Rec
 • Matematický klokan, kategorie Cvrček: 2.-6.místo Věra Kopečná

Zeměpis

 • kategorie A - OF: 3.místo Marie Zatloukalová
 • kategorie B - OF: 7.místo Josef Kočí

Biologie

 • kategorie A – KF: 5.místo Daniel Benda
 • kategorie C – OF: 5.místo Eliška Popelková, 9.místo Kristýna Müllerová

Chemie

 • kategorie Malá chemická olympiáda – OF:
 • kategorie D – KF: 4.místo Andrea Koutná, 7.místo David Vyroubal, 8.místo Grézlová Michaela; KF: 6.místo Andrea Koutná, 7.místo David Vyroubal
 • kategorie C – KF: 6.-8. místo Jiří Burget, 10.místo Michal Koudelka, 11.místo David Kopečný

McDonald´s Cup

 • kategorie A – OF: 3.místo

Šachy

 • 5.místo v oblastním kole a 7.místo v krajském přeboru škol, kategorie 6.-9.třída

Orientační běh

 • Krajský přebor škol: D1 3.místo Kličková Anna, DIII 4.místo Vlachová Kateřina, DIV 6.místo Müllerová Kristýna, H1 1.místo Beneš Jindřich, HIII 2.místo Kočí Josef
 • Letní olympiáda dětí a mládeže ČR – Kočí Josef jako člen družstva OK 1.místo ve štafetách, 2.místo na krátké trati a 5.místo ve sprintu

Školní rok 2009/2010

Český jazyk

 • kategorie II. – SŠ: 4.místo Veronika Šoupalová, 5.místo Kateřina Staňková

Anglický jazyk

 • kategorie I.B – OF: 5.místo Pavla Miklíková, 6.místo Josef Kočí
 • kategorie II.B - OF: 2.místo David Kopečný, 3.místo Karel Ščudla
 • kategorie II.B - KF: 7.místo David Kopečný
 • kategorie III-střední školy: 7.místo Klára Grígeľová, 8.místo Magdalena Obrusníková

Německý jazyk

 • kategorie III – střední školy - OF: 1.místo Roman Doseděl

Matematika

 • kategorie Z5 – OF: 2.místo Šárka Škrabalová, 4.místo Jaroslav Večeřa a Jana Veselá, 5.místo Ondřej Procházka
 • kategorie Z8 - OF: 8.místo Adéla Langrová
 • Pytahgoriáda 6.r. - OF: 3.místo Josef Kočí
 • Kategorie Z9 - OF: 5.místo David Kopečný

Zeměpis

 • kategorie A - OF: 4.místo Josef Kočí
 • kategorie C - OF: 5.místo Michal Koudelka
 • kategorie D - OF: 3.místo Kristýna Slámová

Biologie

 • kategorie A – KF: 5.-7.místo Daniel Benda
 • kategorie C – OF: 2.místo Klára Navrátilová, 3.místo Eliška Žouželková

Chemie

 • kategorie Malá chemická olympiáda – OF: 3.místo Michaela Grézlová, 5.místo Andrea Koutná
 • kategorie D – OF: 1.místo Michal Koudelka, 3.místo David Kopečný, 5.místo Jiří Burget
 • kategorie D – KF: 2.místo Michal Koudelka, 7. místo David Kopečný, 14. místo Jiří Burget

Orientační běh

 • kategorie H III – KF: 2.místo Josef Kočí; regionální kolo: 1.místo Josef Kočí
 • kategorie - DV - regionální kolo: 1.místo Zuzana Ditrichová, 2.místo Barbora Stojanová
 • kategorie - D II regionální kolo: 2.místo Hana Machačová

McDonald´s Cup

 • kategorie – mladší žáci – OF: 3.místo

Školní rok 2008/2009

Orientační běh

 • Jindra Hlavová - "Mistr České republiky v orientačním běhu" na dlouhé trati pro rok 2009 v kategorii D 20
 • krajské finále škol – 3.místo Josef Kočí

Biologická olympiáda

 • kategorie B – KF: 1.místo Daniel Benda
 • kategorie D – OF: 1.místo Klára Navrátilová, 3.místo Nikola Kovářová, 6.místo Eliška Žouželková
 • kategorie D – KF: 12. a 13.místo Klára Navrátilová a Nikola Kovářová

Chemická olympiáda

 • kategorie D – OF: 1.místo Michal Koudelka, 3.místo David Kopečný
 • kategorie D – KF: úspěšní řešitelé Michal Koudelka a David Kopečný
 • "malá chem.olymp." – OF: 9.místo Bartek Michal

Dějepisná olympiáda

 • OF: 1.místo Jiří Stratil, 6.místo Klára Grígelová
 • KF: 9.místo Jiří Stratil

Český jazyk

 • kategorie II.- SŠ - OF: 2.místo Markéta Grígelová, 6.místo Jan Kučera
 • kategorie II. – SŠ – KF: 9.místo Markéta Grígelová

Anglický jazyk

 • kategorie I.B – 2.místo Michal Ščudla
 • kategorie II.B - OF: 2.místo Klára Grígelová, 4.místo David Kopečný
 • kategorie II.B - KF: 7.místo Klára Grígelová,

Matematická olympiáda

 • kategorie Z 5 (5.r.) – OF: 3.místo Josef Kočí, 6.místo Miroslava Krönerová

Zeměpisná olympiáda

 • kategorie B – OF: 7.místo Michaela Grézlová
 • kategorie C – OF: 6.místo Michal Koudelka
 • kategorie D – OF: 3.místo Iveta Vašková, 6.místo Kristýna Slámová

Mladý zahrádkář

 • kategorie starší žáci – OF: 2.místo Eliška Žouželková a Klára Navrátilová, 4.místo Ivo Benda a Nikola Kovářová
 • kategorie ml.žáci – OF: 7.místo Pavla Mikulková

Šachy

 • 3.místo družstev v Okresním přeboru škol okresu Prostějov

Dětský čin roku

 • Martin Burget - Nejlépe napsaný příspěvek

Školní rok 2007/2008

Český jazyk

 • kategorie II.- SŠ - OF: 3.místo Barbora Faltýnková, 8.-9.místo Eva Kejíková a Jan Kučera

Anglický jazyk

 • kategorie I.B – OF: 4.místo David Kopečný, 6.místo Kateřina Škrabalová, 7.místo Monika Faltýnková
 • kategorie II.B - OF: 2.místo Magdalena Obrusníková, 4.místo Klára Grígelová, 6.místo Kristýna Slámová
 • kategorie III.-SŠ – OF: 2.místo Adam Obrusník

Německý jazyk

 • kategorie III – OF: 2.místo Eva Kejíková, 3.místo Eva Zajičková, 4.místo Petra Zapletalová

Matematická olympiáda

 • kategorie Z9 – OF: 2.místo Anna Šimková, 3.místo Kristýna Slámová a Iveta Vašková
 • Pythagoriáda – 7.r.: 8.-10.místo Nikola Urbanová

Biologická olympiáda

 • kategorie B – KF: 7.místo Daniel Benda
 • kategorie D – OF: 3.místo Eliška Žouželková, 4.místo Nikola Kovářová

Chemická olympiáda

 • kategorie D – OF: 1.místo Dana Snášelová, 3.místo Schölzlová
 • kategorie D – KF: 7.místo Kristýna Schölzlová, 10.místo Dana Snášelová
 • Malá chemická olympiáda – OF: 1.místo Michal Koudelka, 9.místo Kopečný David

Zeměpisná olympiáda

 • kategorie A – OF: 9.místo Tomáš Adel
 • kategorie B – OF: 9.místo Michal Koudelka
 • kategorie C – OF: 8.místo Iveta Vašková, 10.místo Kristýna Slámová
 • kategorie D – OF: 8.místo Ondřej Vlček

Přespolní běh

 • kategorie III. – ml.žákyně – OF: 5.místo Jana Vykydalová, 6.místo Karolína Hemzalová
 • kategorie IV. – st.žákyně – OF: 2.místo Leona Klíčová, 8.místo Mich.Dvořáková
 • kategorie IV. – st.žáci – OF: 9.místo Filip Drešr
 • kategorie V. – studenti – OF: 10.místo Erik Tyl

Atletický čtyřboj

 • OF – dívky: 2.místo, KF: 7.místo (Hemzalová K., Recová Š., Vykydalová J., Krumniklová G., Škrabalová K.)

Školní rok 2006/2007

Anglický jazyk

 • kategorie I.B – OF – 2.místo: Klára Grígelová; 4.-6.místo: Jiří Stratil
 • kategorie II.B – OF – 8.-10.místo: Magdaléna Obrusníková, Kristýna Slámová
 • kategorie III.-SŠ – OF – 3.místo: Adam Obrusník

Německý jazyk

 • kategorie II.A – OF – 2.místo Tomáš Dutzsak; 3.místo: Michal Kišac
 • kategorie III – OF – 3.místo: Anežka Šustrová

Matematická olympiáda

 • kategorie Z8 – OF – 1.-6.místo: Kristýna Slámová; 7.-8.místo: Dana Snášelová

Biologická olympiáda

 • kategorie C – OF – 1.místo: Daniel Benda
 • kategorie C – KF – 1.místo: Daniel Benda
 • kategorie D – OF – 6.místo: Eliška Žouželková

Chemická olympiáda

 • - kategorie D – OF – 5.místo: Oldřich Navrátil; 7.místo: Jan Grulich

Zeměpisná olympiáda

 • kategorie Z9 – OF – 6.místo: Jan Grulich
 • kategorie C – OF – 8.místo: Tomáš Dutszak
 • kategorie D – OF – 5.-6.místo: Libor Opletal; 8.místo: Vlčnovská Monika

Dějepisná olympiáda

 • OF – 1.místo: Blanka Vlčková, 8.místo: Kateřina Čeplová

Výtvarné soutěže

 • "Kytička pro maminku" – kategorie C – OF – 1.místo: Simona Dragounová

Přespolní běh

 • kategorie III. – ml.žákyně – OF – 7.místo: Jana Vykydalová
 • kategorie IV. – st.žákyně – OF – 1.místo: Leona Klíčová; 7.místo: Pavlína Voglová

Volejbal

 • střední školy – hoši – OF – 1.místo
 • střední školy – hoši - KF – 3.místo

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS