Informativní schůzka třídních učitelek budoucích prvních tříd s rodiči

Schůzka proběhne dne 11. 6. 2024 ve třídách 5.A a 5.B, od 15:30 hodin. Na programu je poskytnutí informací o škole a organizaci začátku školního roku.