Jak mohou rodiče pomoci svému dítěti?

  • Bezpodmínečně přijmout přednosti i nedostatky svého dítěte,
  • Pomoci dítěti stanovit si cíle, které jsou dosažitelné,
  • Pomoci dítěti hodnotit jeho výsledky (nejen ve vzdělávání) realisticky, 
  • Napomoci dítěti naučit se být přiměřeně kritické ke svým výsledkům ve vzdělávání – nepodporovat přeceňování či podceňování vlastních schopností,
  • Naučit dítě chválit samo sebe,
  • Dítě musí cítit, že je milováno a přijímáno takové, jaké ve skutečnosti je. Musí cítit, že někam patří,
  • Dítě by mělo zažívat pocit, že se může samo rozhodnout (v situacích, které dítě nemohou ohrozit),
  • Dítěti je vhodné nastavit stálý režim s pevnými pravidly – vhodné zejména u dětí s poruchou pozornosti,
  • Mít rozdělenné povinnosti v rodině, být jednotní v požadavcích na dítě.