Modernizace učeben základní školy v Konici

Realizace: červenec 2018 – srpen 2018

Stručný popis projektu: Realizací projektu byly modernizovány odborné učebny na konické základní škole. Současně došlo k zajištění bezbariérového přístupu do učeben, modernizaci bezbariérového hygienického zařízení a výměně podlahové krytiny na části přístupových chodeb. Byla zkvalitněna internetová konektivita školy.  Projekt přispěje k zatraktivnění, popularizaci a posílení odborného vzdělávání na základní škole v Konici.

Cíle projektu: Cílem projektu je zatraktivnění, popularizace a posílení odborného vzdělávání spočívající mimo jiné ve vybavení učeben moderním zařízením a pomůckami.

Výsledky: V projektu bylo vyřešeno 6 zásadních problémů:

1) V učebně fyziky bylo zřízeno žákovské laboratorní pracoviště s učitelským demonstračním stolem. Učebna byla vybavena funkčními žákovským židlemi, lavicemi a úložnými prostory. Do učebny je umožněn bezbariérový přístup.
2) Chemická laboratoř splnila podmínky pro kvalitní a moderní vzdělávání s prvky bezpečnosti. Nově byla vybavena pracovními stoly a úložnými prostory. Do učebny je umožněn bezbariérový přístup.
3) Byla vybudována nová učebna cizích jazyků.
4) Ve škole byla zřízena keramická dílna.
5) V pavilonu B byla instalována odpovídající silová kabeláž a zajištěno připojení k internetu pomocí nových datových kabelů.
6) Na venkovním prostranství u školy byla instalována nová lavička, stojan na kola a byl vysazen strom.