Dokumenty

Aktuální školní rok

ico sm pdf  Učební plány 2022/2023 - 1.stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ, nižší gymnázium, vyšší gymnázium

ico sm pdf  Školní řád

ico sm pdf Výroční zpráva školy za školní rok 2021/22Výroční zpráva školy za školní rok 2020/21, Výroční zpráva školy za školní rok 2019/2020

ico sm pdf Preventivní program

ico sm pdf  Dopis rodičům na téma šikana a bezpečný internet

ico sm pdf  Program proti šikaně

ico sm pdf  Program proti šikaně - příloha

ico sm pdf  Řád školní družiny

ico sm pdf  Řád školního klubu

Dlouhodobé

ico sm pdf  Koncepce rozvoje školy - 2017, 2014

ico sm pdf  Organizační řád školy

ico sm pdf  ŠVP - základní škola (platný od 1. 9. 2018) Dodatek č.1 , Dodatek č. 2, Dodatek č.3

ico sm pdf  ŠVP - nižší gymnázium (platný od 1. 9. 2018) Dodatek č. 1, Dodatek č.2 Dodatek č.3

ico sm pdf  ŠVP - vyšší gymnázium - Dodatek č.1, Dodatek č.2  Dodatek č.2

ico sm pdf  ŠVP - školní družina a školní klub - Dodatekč.1

ico sm pdf  Zřizovací listina

ico sm pdf  Směrnice školy pro ochranu osobních údajů

ico sm pdf  Směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

ico sm pdf  Směrnice pro vydávání stejnopisů a opisů vysvědčení

ico sm pdf Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

ico sm pdf  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Inspekční zprávy - dostupné z Registru inspekčních zpráv na webu ČŠI

Rozpočet

ico sm pdf  Rozpočet na rok 2018

ico sm pdf  Střednědobý výhled na roky 2019 a 2020

ico sm pdf Rozpočet na rok 2019

ico sm pdf Rozpočet na rok 2019 - úprava k 15.3. 2019

ico sm pdf Střednědobý výhled na roky 2020 a 2021

ico sm pdf Rozpočet na rok 2020

ico sm pdf Střednědobý výhled na roky 2021 a 2022

ico sm pdf Rozpočet na rok 2021

ico sm pdf Střednědobý výhled na roky 2022 a 2023

ico sm pdf Rozpočet na rok 2022

ico sm pdf Střednědobý výhled na roky 2023 a 2024

ico sm pdf NÁVRH rozpočtu na rok 2023 pro hlavní činnost

ico sm pdf NÁVRH rozpočtu na rok 2023 pro doplňkovou činnost

ico sm pdf NÁVRH střednědobého výhledu na roky 2024 a 2025

 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů podle kterých škola jedná a rozhoduje

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů,

Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx
http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

 

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | prohlášení o přístupnosti
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS