Dokumenty

Aktuální školní rok

ico sm pdf  Učební plány 2021/2022 - 1.stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ, nižší gymnázium, vyšší gymnázium

ico sm pdf  Školní řád

ico sm pdf  Výroční zpráva školy za školní rok 2020/21 Výroční zpráva školy za školní rok 2019/2020

ico sm pdf Preventivní program

ico sm pdf  Dopis rodičům na téma šikana a bezpečný internet

ico sm pdf  Program proti šikaně

ico sm pdf  Program proti šikaně - příloha

ico sm pdf  Řád školní družiny

ico sm pdf  Řád školního klubu

Dlouhodobé

ico sm pdf  Koncepce rozvoje školy - 2017, 2014

ico sm pdf  Organizační řád školy

ico sm pdf  ŠVP - základní škola (platný od 1. 9. 2017) Dodatek č.1 , Dodatek č. 2  , Dodatek č.3

ico sm pdf  ŠVP - základní škola (platný od 1. 9. 2018) Dodatek č.1 , Dodatek č. 2, Dodatek č.3

ico sm pdf  ŠVP - nižší gymnázium (platný od 1. 9. 2017) Dodatek č. 1, Dodatek č.2

ico sm pdf  ŠVP - nižší gymnázium (platný od 1. 9. 2018) Dodatek č. 1, Dodatek č.2

ico sm pdf  ŠVP - vyšší gymnázium - Dodatek č.1, Dodatek č.2

ico sm pdf  ŠVP - školní družina a školní klub - Dodatekč.1

ico sm pdf  Zřizovací listina

ico sm pdf  Směrnice školy pro ochranu osobních údajů

ico sm pdf  Směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

ico sm pdf  Směrnice pro vydávání stejnopisů a opisů vysvědčení

ico sm pdf Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

ico sm pdf  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Inspekční zprávy - dostupné z Registru inspekčních zpráv na webu ČŠI

Rozpočet

ico sm pdf  Rozpočet na rok 2018

ico sm pdf  Střednědobý výhled na roky 2019 a 2020

ico sm pdf Rozpočet na rok 2019

ico sm pdf Rozpočet na rok 2019 - úprava k 15.3. 2019

ico sm pdf Střednědobý výhled na roky 2020 a 2021

ico sm pdf Rozpočet na rok 2020

ico sm pdf Střednědobý výhled na roky 2021 a 2022

ico sm pdf Rozpočet na rok 2021

ico sm pdf Střednědobý výhled na roky 2022 a 2023

ico sm pdf Rozpočet na rok 2022

ico sm pdf Střednědobý výhled na roky 2023 a 2024

 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů podle kterých škola jedná a rozhoduje

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů,

Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx
http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

 

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | prohlášení o přístupnosti
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS