Omlouvání absence pomocí Bakalářů

Vážení rodiče/zákonní zástupci, byl aktualizován dokument s pokyny k omlouvání absencí žáků tak, aby odpovídal školnímu řádu a technickým změnám v systému Bakaláři.

Dokument naleznete na stránce Žákovská knížka.