Organizace školního roku 2023/2024

Organizace školního roku a časový plán hlavních akcí Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, na školní rok 2023/2024

Jednání pedagogické rady:

 • 29. 8., 31. 8., 1.9. 2023
 • 13. 11. 2023 (pondělí)
 • 25. 1. 2024 (čtvrtek)
 • 15. 4. 2024 (pondělí)
 • 24. 6. 2024 (pondělí)

Shromáždění delegátů Sdružení přátel Základní školy a gymnázia města Konice, třídní schůzky: 19. 10. 2023 (čtvrtek)

Dny otevřených dveří pro zákonné zástupce žáků školy – podávání informací o výchovně vzdělávacích výsledcích:

 • 7. 12. 2023 (čtvrtek)
 • 18. 4. 2024 (čtvrtek)

Individuální podávání informací zákonným zástupcům žáků ve škole – průběžně během celého školního roku po předchozí domluvě s pedagogickým pracovníkem.

Organizace školního roku a prázdniny

 • Začátek období školního vyučování ve školním roce 2023/2024: Pondělí 4. září 2023
 • Podzimní prázdniny: Čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.
 • Vánoční prázdniny: Sobota 23. prosince 2023 – úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.
 • Jednodenní pololetní prázdniny: Pátek 2. února 2024.
 • Jarní prázdniny: 11. 3. – 17. 3. 2024
 • Velikonoční prázdniny: Čtvrtek 28. března 2024
 • Hlavní prázdniny: 29. 6. 2024 – 1 .9. 2024

Plán hlavních akcí školy

 • Fotografování 1. tříd – září
 • Gaudeamus Brno (septima, oktáva): 2. 11. 2023
 • Poradenské odpoledne pro zákonné zástupce vycházejících žáků ZŠ: listopad 2023
 • Kurz plavání: 2. a 3. ročník ZŠ – každá třída 20 hodin
 • Lyžařské kurzy: 2. 1. – 7. 1. 2024, 28. 1. – 2. 2. 2024
 • Maturitní ples: 10. 2. 2024
 • Zápis do 1. ročníku.: čtvrtek 4. 4. a pátek 5. 4. 2024 – od 13.00 do 17.00 hod
 • Jednotné přijímací zkoušky na SŠ (MŠMT -196/2023-19):
  • Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
   • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
   • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024
  • Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
   • 1. termín: úterý 16. dubna 2024
   • 2. termín: středa 17. dubna 2024
  • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
   • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
   • 2. termín: úterý 30. dubna 2024
 • Fotografování tříd: duben 2024
 • Maturitní zkoušky:
  • Přihlášky k MZ pro jarní období – do 1. 12. 2023
  • Písemná práce z českého jazyka a literatury: 12. 4. 2024
  • Písemná práce z anglického jazyka: 19. 4. 2024
  • Písemná práce z německého jazyka: 24. 4. 2023.
  • Didaktické testy společné části: od čtvrtka 2. května 2024 do úterý 7. května 2024
  • Profilová část: 27. 5. – 29. 5. 2024
 • Letní sportovní kurz septimy: 22.6. – 27.6.2024, Veselí nad Lužnicí, kemp Krkavec
 • Plán aktivit bude průběžně aktualizován.