Organizace školního roku 2022/2023

Organizace školního roku a časový plán hlavních akcí Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, na školní rok 2022/2023

Jednání pedagogické rady:

 • 29. 8., 30. 8., 31. 8. 2022
 • 14. 11. 2022 (pondělí)
 • 23. 1. 2023 (pondělí)
 • 17. 4. 2023 (pondělí)
 • 26. 6. 2023 (pondělí)

Členská schůze a shromáždění delegátů Sdružení přátel Základní školy a gymnázia města Konice, třídní schůzky: 13. 10. 2022 (čtvrtek)

Dny otevřených dveří pro zákonné zástupce žáků školy – podávání informací o výchovně vzdělávacích výsledcích:

 • 8. 12. 2022 (čtvrtek)
 • 20. 4. 2023 (čtvrtek)

Individuální podávání informací zákonným zástupcům žáků ve škole – průběžně během celého školního roku po předchozí domluvě s pedagogickým pracovníkem.

Organizace školního roku a prázdniny

 • Začátek období školního vyučování ve školním roce 2022/2023: čtvrtek 1. září 2022
 • Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
 • Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 – pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí: úterý 31. ledna 2023.
 • Pololetní prázdniny 3. února 2023
 • Jarní prázdniny: 6. března. – 12. března 2023
 • Velikonoční prázdniny:  čtvrtek 6. dubna 2023.
 • Hlavní prázdniny: 1. července 2023 –  3. září 2023.

Plán hlavních akcí školy

 • Kurz plavání: 2. a 3. ročník ZŠ – každá třída 20 hodin
 • Gaudeamus Brno: 3. 11. 2022
 • Lyžařský kurz: Leden 2023
 • Maturitní ples: 11. 2. 2023
 • Zápis do 1. ročníku.: čtvrtek 13. 4. a pátek 14. 4. 2023 od 13.00 do 17.00 hod
 • Fotografování: 27 a 28.4. 2023
 • Letní sportovní kurz septimy: červen 2023, Veselí nad Lužnicí, kemp Krkavec

Přijímací zkoušky na G a SŠ

 • Podání přihlášek – do 1. 3. 2023 (při talentových zkouškách do konce listopadu)
 • Stanovení kritérií – do konce ledna zveřejněno ve škole a na webových stránkách školy)

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:

Řádný termín

Čtyřleté obory vzdělání:
1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: pondělí 17. dubna 2023
2. termín: úterý 18. dubna 2023


Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: středa 10. května 2023
2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Poradenské odpoledne pro zákonné zástupce žáků končících základní školu: listopad 2022

Maturitní zkoušky:
Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části MZ: do konce září 2022

 • Přihlášky k MZ pro jarní období – do 1. 12. 2022
 • Písemná práce z českého jazyka a literatury: 12. 4. 2023
 • Písemná práce z cizího jazyka: 20. 4. 2023.
 • Didaktické testy společné části: 2. – 5. května 2023
 • Profilová část: 22. 5. – 25. 5. 2023