Organizace školy

Ředitelka školy:

Eva Obrusníková, Mgr.
tel.: 582 302 670
e-mail: reditelna@gymnazium-konice.cz

Zástupci ředitele školy:

pro 2. stupeň ZŠ, zástupce statutárního orgánu:
Bronislav Fojt, Mgr.
tel.: 582 302 682
e-mail: fojtb@gymnazium-konice.cz

pro 1. stupeň ZŠ:
Eva Vlková, Mgr.
tel.: 582 302 694
e-mail: vlkovae@gymnazium-konice.cz

Výchovný poradce:

Petra Benešová, Mgr.
tel: 582 302 677
e-mail: benesovap@gymnazium-konice.cz

Metodik prevence

Helena Vařeková, Mgr. – RD
tel: 582 302 677
e-mail: varekovah@gymnazium-konice.cz

Věra Kolodinová, Mgr.
tel: 582 302 680
e-mail: kolodinovav@gymnazium-konice.cz

Školní speciální pedagog:

Hana Plechová Svatoňová, Mgr.
tel: 582 302 671
e-mail: svatonovah@gymnazium-konice.cz

Školní psycholog:

Zita Konvičná, Mgr.
tel: 582 302 676
e-mail: konvicnaz@gymnazium-konice.cz

Koordinátor EVVO:

Vladimíra Synková, Mgr. Bc.
tel: 582 302 680
e-mail: synkovav@gymnazium-konice.cz

Eva Ebnerová, Mgr.
tel: 582 302 679
e-mail: ebnerovae@gymnazium-konice.cz

Metodik ICT:

Stanislava Pospíšilová, Mgr.
tel: 582 302 696
e-mail: pospisilovas@gymnazium-konice.cz

Miroslav Novotný, Mgr.
tel.: 582 302 682
e-mail: novotnym@gymnazium-konice.cz

Ekonomka:

tel: 582 302 673
e-mail: ekonom@gymnazium-konice.cz

Školní kancelář:

úřední hodiny: 7.00 – 11.30, 12.00 – 15,00
telefon: 582 302 671

Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny
Kancelář – úřední hodiny: 7.00 – 10.00, 13.00 – 14.30
telefon: 582 302 672

Školní údržba:

Školník: tel. 739 672 115

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Město Konice,  IČ:00288365, se sídlem Masarykovo Náměstí 27, 798 52 Konice.
Odpovědná osoba: Mgr.Jiří Vodák, jiri.vodak@konice.cz, 582 401 469