Přijímací řízení 2023

Přihlášky do studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) mohou žáci 5. ročníků podávat prostřednictvím svých zákonných zástupců do 1. března 2023.

Přípravný kurz pro žáky z jiných škol bude zahájen dne 20. 2. 2023. Lekce se budou konat vždy v pondělí v době od 13.30 do 15. 00. Uskuteční se celkem 6 lekcí. Kurz je poskytován bezplatně. Sraz účastníků bude v pondělí 20.2.2023 ve 13.30 u hlavního vstupu do budovy školy.

Více o přijímacím řízení – ZDE