Příjímací řízení do 1. ročníku gymnázia

I. Přijímací řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia na školní rok 2024/2025

Ředitelka Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace, oznamuje, že přijímací řízení na školní rok 2024/2025 se bude konat v oboru vzdělání (kód, název): 79-41-K/81 Gymnázium; délka studia: 8 r.; studium denní.

Přihlášky do studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) mohou žáci 5. ročníků podávat prostřednictvím svých zákonných zástupců v době od 1. února do 20. února 2024.

Celostátní digitální přihlašovací systém DiPSy: https://www.dipsy.cz/

Ve školním roce 2024/2025 bude v 1. ročníku osmiletého gymnázia otevřena 1 třída s maximálně 30 žáky.

Uchazeč o studium bude konat jednotnou přijímací zkoušku. Jednotná zkouška se koná formou jednotných písemných testů ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

Termíny jednotné přijímací zkoušky pro obory osmiletých gymnázií

  1. termín: úterý 16. dubna 2024
  2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:

  1. termín: pondělí 29. dubna 2024
  2. termín: úterý 30. dubna 2024

Pro studium oboru 79-41-K/81 Gymnázium není vyžadováno lékařské potvrzení.

Aktuální informace o novinkách v přijímacím řízení : https://www.prihlaskynastredni.cz/ Obsah stránek je průběžně aktualizován a doplňován.