Přípravný kurz pro uchazeče o studium na konickém gymnáziu z jiných základních škol

Přípravný kurz pro uchazeče o studium na konickém gymnáziu z jiných základních škol bude zahájen dne 19. 2. 2024. Lekce se budou konat vždy v pondělí v době od 13.30 do 15. 00. Uskuteční se celkem 6 lekcí. Kurz je poskytován bezplatně. Sraz účastníků bude v pondělí 19. 2. 2024 ve 13.30 u hlavního vstupu do budovy školy.

Přihlášku je nutné doručit nejpozději do 12. února 2024, a to buď osobně na sekretariát Základní školy a gymnázia města Konice nebo poštou. Naskenovanou přihlášku s podpisem zákonného zástupce je rovněž možné zaslat e-mailem na adresu reditelna@gymnazium-konice.cz .

Formulář přihlášky do přípravného kurzu – ZDE , editovatelný formát – ZDE