Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Webové stránky, které jsou předmětem tohoto prohlášení o přístupnosti:

gymnazium-konice.cz, www.gymnazium-konice.cz – jedná se o alias, tedy webové stránky jsou přístupné při použití kteréhokoliv z obou tvarů adresy. Je aktivní automatické přesměrování z protokolu HTTP na protokol HTTPS.

Struktura informací

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C XHTML 1.0 Transitional a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 2) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny (kromě výše uvedeného HTML/CSS) i v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát PDF jsou také vhodnější pro tisk. Všechny PDF soubory mají strojově čitelný text. K prohlížení PDF dokumentů je volně k dispozici ke stažení vícero prohlížečů (např. Acrobat Reader pro OS Windows, MacOS, Android popř. prohlížeč PDF Okular pro Linux). Současné webové prohlížeče navíc umožňují přímé prohlížení PDF dokumentů, jelikož mají podporu pro PDF standardně integrovánu.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Technickým provozovatelem webových stránek je Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Toto prohlášení bylo vypracováno 16. 8. 2020, poslední revize: 1. 9. 2023

Zpětná vazba

Správcem obsahu webových stránek je Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace. Naším cílem je přístupnost stránek všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Internetové stránky využívají open source redakční systém WordPress. Redakční systém neshromažďuje žádné osobní údaje návštěvníků; přihlašovací formulář slouží pouze pro interní potřebu provozovatele a správce.

Kontakt:

Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace
Tyršova 609
798 52 Konice
telefon: 582 302 696
e-mail: novotnym@gymnazium-konice.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz