Projekt „Moderní výuka“ na gymnáziu

V rámci projektu Moderní výuka byly zpracovány sady digitálních učebních materiálů pro následující předměty (v souladu se Školním vzdělávacím programem základní školy jako součásti Základní školy a gymnázia města Konice).

Zájemci z řad pedagogické veřejnosti si mohou sady vybraných učebních materiálů vyžádat u  ředitelky školy Mgr. Evy Obrusníkové (obrusnikovae@gymnazium-konice.cz) nebo u autora příslušné sady.

Vzdělávací oblastPředmětNázev sadyRočníkKontakt na autora
Člověk a společnostZSVÚvod do filozofie (podstata filozofie, fiilozofie v dějinách, starověká – antická filozofie)septimagymnazium@konice.cz
Člověk a společnostZSVÚvod do filozofie (Filozofie v dějinách, středověká filozofie)septimagymnazium@konice.cz
Člověk a společnostZSVÚvod do filozofie (Filozofie v dějinách, renesanční a novověká filozofie, filozofie 19. a 20. století)septima gymnazium@konice.cz
Jazyk a jazyková komunikaceČLiterární směry Isekundavavrovag@gymnazium-konice.cz
Jazyk a jazyková komunikaceČLiterární směry IIkvartavavrovag@gymnazium-konice.cz
Jazyk a jazyková komunikaceASvět kolem nás – Reálie anglicky mluvících zemíseptima, oktávaobrusnikovae@gymnazium-konice.cz
Jazyk a jazyková komunikaceASvět kolem nás – Konverzační okruhyseptima, oktáva obrusnikovae@gymnazium-konice.cz
Jazyk a jazyková komunikaceASvět kolem nás – Svátky a tradice anglicky mluvících zemí sekunda-oktáva obrusnikovae@gymnazium-konice.cz
Jazyk a jazyková komunikaceAGramatika AJkvinta,sextabenesovap@gymnazium-konice.cz
Jazyk a jazyková komunikaceNGramatika kvarta -oktávagrenovan@gymnazium-konice.cz
Jazyk a jazyková komunikaceNNěmecký jazyk – konverzace kvarta -oktávagrenovan@gymnazium-konice.cz 
 Informatika a informační a komunikační technologieIVTTextový editor prima – septimajaneckovap@gymnazium-konice.cz
Matematika a její aplikaceMFunkcesextapospisilovas@gymnazium-konice.cz
 Člověk a přírodaZRegionální geografie Evropy sekundaobrusnikovae@gymnazium-konice.cz 
Umění a kulturaEvKlíčové směry, osobnosti a díla v dějinách umění – zkušební materiálysextakubickovad@gymnazium-konice.cz
Umění a kulturaEvVýznamné osobnosti v dějinách malířství od renesance do 20. stoletísextakubickovad@gymnazium-konice.cz
Umění a kulturaEvVýznamné období a směry v dějinách architektury od pravěku do současnostisextakubickovad@gymnazium-konice.cz