Projekt „Moderní výuka“ na ZŠ

V rámci projektu Moderní výuka byly zpracovány sady digitálních učebních materiálů pro následující předměty (v souladu se Školním vzdělávacím programem základní školy jako součásti Základní školy a gymnázia města Konice).

Zájemci z řad pedagogické veřejnosti si mohou sady vybraných učebních materiálů vyžádat u ředitelky školy Mgr. Evy Obrusníkové (obrusnikovae@gymnazium-konice.cz) nebo u autora příslušné sady.

PředmětNázev sadyRočníkPočet sadKontakt na autora
Český jazykVypravování – Slohový a komunikační výcvik6. – 9.1grenovan@gymnazium-konice.cz
Český jazykVypravování6. – 7.1grenovan@gymnazium-konice.cz
Český jazykUčební materiály k výuce předmětu Český jazyk 5. ročník5.1greplovaj@gymnazium-konice.cz
Český jazykUčební materiály k výuce předmětu Český jazyk 1. ročník (Genetická metoda čtení)1.1vevodoval@gymnazium-konice.cz
zapletalovak@gymnazium-konice.cz
Český jazykUčivo Českého jazyka ve 2. ročníku 1. stupně hrou2.1zborilovaz@gymnazium-konice.cz
Český jazykČeský jazyk a literatura pro 1. ročník1.1kyrovam@gymnazium-konice.cz
Anglický jazykGramatické časy6., 7.2benesovap@gymnazium-konice.cz
DějepisSvětové dějiny 20. století9.1fojtb@gymnazium-konice.cz
Německý jazykUčební materiály k výuce předmětu německého jazyka – kontrolní testy7. – 9.1smickovae@gymnazium-konice.cz
Německý jazykUčební materiály k výuce předmětu německého jazyka7. – 9.1capkovae@gymnazium-konice.cz
MatematikaMatematika na 1. stupni ZŠ1. stup.1vevodoval@gymnazium-konice.cz
MatematikaMatematika na 1. stupni ZŠ1. stup.1zapletalovak@gymnazium-konice.cz
MatematikaMatematika na 1. stupni ZŠ1. stup.1vevodoval@gymnazium-konice.cz
zapletalovak@gymnazium-konice.cz
MatematikaRovnice,nerovnice a soustavy rovnic – pracovní materiály8., 9.1pospisilovas@gymnazium-konice.cz
InformatikaTextový editor6. a 8.1janeckovap@gymnazium-konice.cz
InformatikaGrafika – pracovní materiály7., 9.1janeckovap@gymnazium-konice.cz
FyzikaElektřina a magnetismus9.1novotnym@gymnazium-konice.cz
FyzikaUčební materiály k výuce předmětu Fyzika8.1becickam@gymnazium-konice.cz
ZeměpisRegionální geografie Ameriky – pracovní materiály7.1janecekp@gymnazium-konice.cz
ZeměpisRegionální geografie Asie – pracovní materiály7.1janecekp@gymnazium-konice.cz
ZeměpisGeografie ČR – pracovní materiály8.1janecekp@gymnazium-konice.cz
ZeměpisAfrika- 6. ročník6.1vavrovag@gymnazium-konice.cz
VlastivědaUčební materiály k výuce předmětu Vlastivěda pro 4. ročník – Místo, kde žijeme4.1vevodoval@gymnazium-konice.cz
VlastivědaUčební materiály k výuce předmětu Vlastivěda pro 4. ročník4.1zapletalovak@gymnazium-konice.cz
VlastivědaUčební materiály k výuce předmětu Vlastivěda pro 4. a 5. ročník4., 5.1vevodoval@gymnazium-konice.cz
zapletalovak@gymnazium-konice.cz
VlastivědaUčební materiály k výuce předmětu Vlastivěda4., 5.1dresroval@gymnazium-konice.cz
VlastivědaMalý turista v okolí Konice4., 5.1znojilovaa@gymnazium-konice.cz
PřírodopisMateriály k výuce učiva přírodopisu6. – 9.1eva.smickova@seznam.cz
ChemieUčební materiály k výuce učiva Chemie v 8. a 9. ročníku8., 9.1grulichb@gymnazium-konice.cz
DějepisObdobí Habsburků v českých zemích8.1fojtb@gymnazium-konice.cz
DějepisČeský stát v době středověku7.1fojtb@gymnazium-konice.cz
DějepisDějiny Československa ve 20. století9.1fojtb@gymnazium-konice.cz
DějepisOd pravěku k husitství6. a 7.1nedbalj@gymnazium-konice.cz
DějepisOd Kolumba po Františka Josefa I.8.1nedbalj@gymnazium-konice.cz
DějepisDějiny 20. století9.1nedbalj@gymnazium-konice.cz
Občanská výchovaČlověk jako jedinec a průřez. téma Osobnostní a sociální výchova7., 8.2koubovah@gymnazium-konice.cz
Občanská výchovaRizika ohrožující zdraví6 .1koubovah@gymnazium-konice.cz
Občanská výchovaStát a hospodářství8.1slavicekr@gymnazium-konice.cz
Občanská výchovaVýchova ke zdraví8.1slavicekr@gymnazium-konice.cz
Občanská výchovaČlověk ve společnosti – naše obec, naše škola6.1slavicekr@gymnazium-konice.cz
Hudební výchovaTvořivé hry v hudební výchově1. – 5.1smidovab@gymnazium-konice.cz
ČJ, M, Vv, Hv, Tv, PčEnvironmentální výchova pro 1. – 5. ročník1. – 5.1krampoloval@gymnazium-konice.cz