Projekt Recyklohraní

Naše škola je od roku 2022 zapojena do programu Recyklohraní. Tento program se zaměřuje na podporu environmentální výchovy v mateřských, základních a středních školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků v oblasti předcházení vzniku, třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a drobných elektrozařízení.

Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a drobného zařízení.

Ve škole se sbírají baterie a akumulátory, malá elektrozařízení, elektrospotřebiče vyřazené z majetku školy, náplně do tiskáren a mobilní telefony.

Za plnění těchto aktivit získává škola body a umístění v rámci kraje a republiky.

Nejúspěšnější školy v republice získávají finanční odměny. Školám, které se v regionech umístí do desátého místa, nabízí program příspěvek 5000 Kč na tematickou exkurzi.

Více informací najdete u koordinátorek environmentální výchovy. Koordinátorkou 1. stupně ZŠ je Mgr. Vladimíra Synková, koordinátorkou 2. stupně ZŠ a G je Mgr. Eva Ebnerová.

Pro více informací navštivte: www.recyklohrani.cz