Jak mluvit s dětmi o válce

Vzhledem k nastalé situaci na Ukrajině se u dětí může objevit nový problém, strach z války, z něčeho, čemu zatím nemohou rozumět, ale přitom jsou informacemi o ní zahlceni nejen z médií. Mluvme s nimi o tomto jejich strachu, pokud ho prožívají. Jak na to napovídá tento materiál Centra Locika: 

https://www.centrumlocika.cz/novinky/jak-mluvit-s-detmi-o-valce

Poskytování konzultační a poradenské podpory pro zákonné zástupce žáků

Vážení rodiče,

i nadále budu působit na škole jako speciální pedagog. Máte-li jakýkoli dotaz týkající se vzdělávání a výchovy svého dítěte, můžete se na mě obracet na této e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a blíže se domluvíme.

S pozdravem a přáním krásných dní

Mgr. Hana Plechová Svatoňová

Speciální pedagogika

V současné době, kdy se v českém školství zvyšuje počet žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, je stěžejní speciálněpedagogická podpora těchto osob přímo ve škole.

Od školního roku 2019/2020 zastává v naší škole pozici školního speciálního pedagoga Mgr. Hana Plechová Svatoňová.

Speciální pedagožka při své činnosti spolupracuje s Mgr. Petrou Benešovou (výchovnou poradkyní), Mgr. Věrou Kolodinovou (školní metodičkou prevence rizikového chování), třídními učiteli i jednotlivými vyučujícími. 

Základní pojmy

 • Žák se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) - žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.
 • Podpůrná opatření - nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka.
 • Specifické poruchy učení (SPU) - jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu. Žáci s SPU mají nedostatečně rozvinuté schopnosti potřebné pro běžné vzdělávání, což jim působí obtíže při výuce. Mezi nejčastější SPU patří:

Číst dál: Základní pojmy

Náplň práce školního speciálního pedagoga

 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole,
 • spolupodílení se s třídním učitelem na nastavení podpůrných opatření prvního stupně,
 • zajištění orientačního posouzení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami před první návštěvou poradenského zařízení (PPP nebo SPC),
 • individuální speciálněpedagogická reedukace žáků,
 • vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření při individuální práci s dětmi mimo výuku,
 • vyhodnocování efektivnosti poskytovaných podpůrných opatření v rámci běžné výuky prostřednictvím pozorování práce žáků během vyučování.
 • poskytování speciálněpedagogického poradenství  týkajícího se nápravných, vzdělávacích, reedukačních a kompenzačních postupů, prevence poruch chování, negativních jevů v sociálním vývoji poskytované pedagogickým pracovníkům školy, zákonným zástupcům žáků či jiným osobám pečujícím o žáka.

 

Kontaktní informace

Zákonní zástupci žáka a pečující osoby se mohou podle potřeby obracet na speciálního pedagoga s dotazy týkajícími se vzdělávání a péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami prostřednictvím e-mailu nebo osobně po předchozí domluvě.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: po předchozí e-mailové domluvě. 

Kodex komunikace mezi učiteli a rodiči

Komunikace mezi rodinou a školou je založena na vzájemné důvěře, respektu a partnerství. Pro úspěšný posun dítěte je nezbytná spolupráce rodiny a školy nastavená tak, aby fungovala. Cílem komunikace a spolupráce mezi rodinou a školou je vždy prospěch a rozvoj dítěte.

Číst dál: Kodex komunikace mezi učiteli a rodiči

Jak mohou rodiče pomoci svému dítěti?

 • Bezpodmínečně přijmout přednosti i nedostatky svého dítěte,
 • Pomoci dítěti stanovit si cíle, které jsou dosažitelné,
 • Pomoci dítěti hodnotit jeho výsledky (nejen ve vzdělávání) realisticky, 

Číst dál: Jak mohou rodiče pomoci svému dítěti?

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | prohlášení o přístupnosti
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS