Náplň práce školního speciálního pedagoga

  • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole,
  • spolupodílení se s třídním učitelem na nastavení podpůrných opatření prvního stupně,
  • zajištění orientačního posouzení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami před první návštěvou poradenského zařízení (PPP nebo SPC),
  • individuální speciálněpedagogická reedukace žáků,
  • vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření při individuální práci s dětmi mimo výuku,
  • vyhodnocování efektivnosti poskytovaných podpůrných opatření v rámci běžné výuky prostřednictvím pozorování práce žáků během vyučování.
  • poskytování speciálněpedagogického poradenství  týkajícího se nápravných, vzdělávacích, reedukačních a kompenzačních postupů, prevence poruch chování, negativních jevů v sociálním vývoji poskytované pedagogickým pracovníkům školy, zákonným zástupcům žáků či jiným osobám pečujícím o žáka.

 

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | prohlášení o přístupnosti
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS