Základní pojmy

  • Žák se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) - žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.
  • Podpůrná opatření - nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka.
  • Specifické poruchy učení (SPU) - jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu. Žáci s SPU mají nedostatečně rozvinuté schopnosti potřebné pro běžné vzdělávání, což jim působí obtíže při výuce. Mezi nejčastější SPU patří:

            - Dyslexie - specifická porucha čtení, kdy dítě má obtíže naučit se číst běžnými výukovými metodami a porozumět přečtenému textu.

            - Dysgrafie - specifická porucha psaní a grafomotorického projevu. Žák píše těžkopádně, neobratně, má obtíže s vybavením si tvarů písmen, písmo je neuspořádané a čitelnost písma je zhoršená.

            - Dysortografie -  specifická porucha pravopisu. Žák má obtíže zapamatovat si pravopisná pravidla daného jazyka při běžném pedagogickém vedení. 

            - Dyskalkulie - specifická porucha matematických představ, matematických schopností, operací s čísly a prostorové představy.

 

 

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | prohlášení o přístupnosti
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS