Soutěže a olympiády

Umístění žáků školy v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2023/24

 • Matematická olympiáda kategorie Z6 – okresní kolo – 1. místo
 • Matematická olympiáda kategorie Z7 – okresní kolo – 1. místo, 3. – 4. místo
 • Geologická olympiáda – okresní kolo – 1. a 2. místo
 • Olympiáda v českém jazyce kategorie II. – okresní kolo – 2. a 8. -9. místo
 • Soutěž v anglickém jazyce kategorie ZŠ/VG I – – okresní kolo – 2. místo
 • Soutěž v anglickém jazyce kategorie VG II- okresní kolo – 5. místo
 • Dějepisná olympiáda kategorie I. – okresní kolo – 3., 13. a 38. místo
 • Zeměpisná olympiáda kategorie A – okresní kolo – 4. a 18. místo
 • Zeměpisná olympiáda kategorie B – okresní kolo – 5. a 16. místo
 • Zeměpisná olympiáda kategorie C – okresní kolo – 4. a 17. místo
 • Zeměpisná olympiáda kategorie D – okresní kolo – 4. a 5. místo
 • Zeměpisná olympiáda kategorie A – krajské kolo – 8. místo
 • Fyzikální olympiáda kategorie E – okresní kolo – 8. – 9. místo
 • Biologická olympiáda kategorie C – okresní kolo – 5. místo
 • Biologická olympiáda kategorie B – krajské kolo – 5. a 13. místo
 • Chemická olympiáda kategorie D – okresní kolo – 2. a 13. místo
 • Okresní kolo výtvarné soutěže Kvetoucí zahrada – kategorie C – kresba, malba – 1. místo, kategorie C – polytechnické práce – 2. místo
 • Mladí lidé v evropských lesích – mladší kategorie – krajské kolo – 9. , 10. a 12. místo
 • Mladí lidé v evropských lesích – starší kategorie – krajské kolo – 3. a 12. místo

Umístění žáků školy v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2022/23

 • Malá chemická olympiáda – okresní kolo –  1. a 3. místo
 • Bobřík informatiky – krajské kolo –  1. a 4. místo
 • Překladatelská soutěž Filozofické fakulty Univerzity Palackého pro střední školy – kategorie anglický jazyk – 2. místo
 • Matematická olympiáda kategorie Z5 – okresní kolo – 3. místo
 • Matematická olympiáda kategorie Z7 – okresní kolo – 1. – 2. místo
 • Olympiáda v českém jazyce kategorie I. – okresní kolo – 1. a 6. místo
 • Olympiáda v českém jazyce kategorie II. – okresní kolo – 4. a 11. místo
 • Olympiáda v českém jazyce kategorie I. – krajské kolo – 5. místo
 • Chemická olympiáda kategorie D – okresní kolo – 3., 4. a 6. místo
 • Chemická olympiáda kategorie C – krajské kolo – 5. a 14. místo
 • Chemická olympiáda kategorie B – krajské kolo – 11. místo
 • Chemická olympiáda kategorie D – krajské kolo – 6. místo
 • Soutěž v německém jazyce kategorie III – okresní kolo – 3. místo
 • Soutěž v anglickém jazyce kategorie I.B – okresní kolo – 4. a 6. místo
 • Soutěž v anglickém jazyce kategorie II.B – okresní kolo – 6. místo
 • Zeměpisná olympiáda kategorie A – okresní kolo – 9. místo
 • Zeměpisná olympiáda kategorie B – okresní kolo – 3.a 13. místo
 • Zeměpisná olympiáda kategorie D – okresní kolo – 4. 9. a 13. místo
 • Zeměpisná olympiáda kategorie C – okresní kolo – 9. a 18. místo
 • Zeměpisná olympiáda kategorie A – okresní kolo –  9. místo
 • Zeměpisná olympiáda kategorie B – krajské kolo – 8. místo
 • Biologická olympiáda kategorie C- okresní kolo – 6. a 11. místo
 • Biologická olympiáda kategorie D- okresní kolo – 7., 9. a 11. místo
 • Mladý zahrádkář, kategorie A – mladší žáci, okresní kolo – 7. a 9. místo

Umístění žáků školy v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2021/22

 • Malá chemická olympiáda – okresní kolo (odloženo ze školního roku 2020/2021) – 1. a 2. místo
 • Malá chemická olympiáda – okresní kolo (2021/2022) – 1., 2., 6. a 9. místo,
 • Chemická olympiáda – okresní kolo – 1. a 2. místo,
 • Chemická olympiáda – krajské kolo – 2. a 13. místo,
 • Pythagoriáda – okresní kolo – kategorie 9. ročník – 1. místo,
 • Pythagoriáda – okresní kolo – kategorie 6. ročník – 1. – 2. místo,
 • Mladí lidé v evropských lesích (přírodovědná soutěž) – okresní kolo – 1. místo,
 • Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo – 3. a 5. místo,
 • Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo – 3. a 4. místo,
 • Olympiáda v českém jazyce – krajské kolo – 6. místo,
 • Soutěž Mladý zahrádkář – okresní kolo – 3. místo,
 • Krajské finále přeboru škol v orientačním běhu – 1.stupeň ZŠ – 2.místo, 2.stupeň ZŠ – 2.místo.

Školní rok 2020/2021

Vzhledem k epidemickým opatřením nebyla ve školním roce realizována většina okresních a krajských kol tradičních soutěží, některé ze soutěží byly realizovány distanční formou.

Úspěšní byli žáci školy v chemické olympiádě, soutěži Mladý zahrádkář a v olympiádě v českém jazyce konané on-line.

Umístění žáků školy v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2019/2020

 • Olympiáda v českém jazyce – kategorie II SŠ– okresní kolo – 7. místo Olympiáda
 • Olympiáda v anglickém jazyce – kategorie IIIA SŠ – okresní kolo – 8.místo
 • Olympiáda v německém jazyce – kategorie III – okresní kolo – 5. místo
 • Malá chemická olympiáda OK 2. místo
 • Chemická olympiáda OK – OK 2. místo
 • Dějepisná olympiády SŠ OK 6. a 7. místo
 • Přespolní běh krajské kolo – kat. III dívky – 1. místo
 • Matematická olympiáda, kategorie II OK – 2. místo
 • Pythagoriáda kategorie Z7 – 2. místo
 • Technochallenge Technická soutěž Pdf UP – krajské kolo – kategorie 6. – 7. ročník -3. místo
 • Technochallenge Technická soutěž Pdf UP – krajské kolo – kategorie 8. – 9. ročník -3. místo

Vzhledem ke skutečnosti, že byla mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN s účinností ode dne 11. března 2020 zakázána mimo jiné i osobní přítomnost žáků a studentů na základním a středním vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bylo zrušeno i velké množství obvykle realizovaných soutěží a olympiád.

Umístění žáků školy v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2018/19

 • Pythagoriáda Z6 – okresní kolo – 2. místo
 • Pythagoriáda Z7 – okresní kolo – 1. místo, 8. místo, 10. místo
 • Pythagoriáda Z8 – okresní kolo- 4. místo, 5. místo
 • Matematická olympiáda kategorie Z7 – okresní kolo – 1.,místo, 2. místo. 3.místo, 5.místo
 • Olympiáda v českém jazyce – kategorie I – okresní kolo – 1. místo, 23. – 26. místo Olympiáda v českém jazyce – kategorie I – krajské kolo – 5. místo
 • Olympiáda v českém jazyce – kategorie SŠ – okresní kolo – 7 místo, 8. místo
 • Olympiáda v anglickém jazyce – kategorie IB – okresní kolo – 3. místo, 6. místo
 • Olympiáda v anglickém jazyce – kategorie IA – okresní kolo – 27. místo
 • Olympiáda v anglickém jazyce – kategorie IIB – okresní kolo – 4 místo, 7.místo
 • Olympiáda v německém jazyce – kategorie IIB – okresní kolo – 2. místo
 • Mladý zahrádkář – okresní kolo – 2. místo
 • Dějepisné olympiáda – okresní kolo – 4. místo, 25. – 26. místo,
 • Technochallenge Technická soutěž Pdf UP – krajské kolo – kategorie 6. – 7. ročník – postupující do finále
 • Technická soutěž Pdf UP – krajské kolo – kategorie 8. – 9. ročník – postupující do finále
 • Technochallenge Technická soutěž Pdf UP – krajské kolo – Kategorie Star – postupující do finále
 • Technochallenge Technická soutěž Pdf UP – krajské kolo – kategorie 6. – 7. ročník -3. místo
 • Technochallenge Technická soutěž Pdf UP – krajské kolo – kategorie 8. – 9. ročník -3. místo
 • Technochallenge Technická soutěž Pdf UP – krajské kolo – kategorie Kategorie Star -3. místo
 • Literární cena Gymnázia Jiřího Wolkera
 • Kategorie 3 próza 2. st. ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 1. místo, zvláštní cena
 • Uměleckohistorická olympiáda Univerzity Palackého v Olomouci, 2 x 3. místo
 • Malá chemická olympiáda OK 1. místo
 • Pohár Rozhlasu OK Mladší žáci – 2. místo, mladší žákyně 6. místo

Umístění žáků školy v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2017/18

 • Pythagoriáda Z6 – okresní kolo – 1. místo
 • Pythagoriáda Z7 – okresní kolo – 1. místo
 • Pythagoriáda Z8 – okresní kolo – 4. místo
 • Matematická olympiáda kategorie Z5 – okresní kolo – 4. a 7. místo
 • Matematická olympiáda kategorie Z6 – okresní kolo – 3., 4., 6. místo
 • Matematická olympiáda kategorie Z7 – okresní kolo – 9., 12. místo
 • Olympiáda v českém jazyce – kategorie I – okresní kolo – 11. místo
 • Olympiáda v českém jazyce – kategorie SŠ – okresní kolo – 2. místo, 11. místo
 • Olympiáda v českém jazyce – kategorie SŠ – krajské kolo – 7. místo
 • Olympiáda v anglickém jazyce – kategorie IB – okresní kolo – 5. a 6. místo
 • Olympiáda v anglickém jazyce – kategorie IIB – okresní kolo – 3. a 6. místo
 • Olympiáda v anglickém jazyce – kategorie SŠ – okresní kolo – 9. a 10. místo
 • Olympiáda v německém jazyce – kategorie IIB – okresní kolo – 2. místo
 • Olympiáda v německém jazyce – kategorie SŠ – okresní kolo – 7. místo
 • Olympiáda v německém jazyce – kategorie IIB – krajské kolo – 3. místo
 • Mladý zahrádkář – okresní kolo – 2. místo
 • Biologická olympiáda kategorie C – okresní kolo – 7. a 16. místo
 • Dějepisné olympiáda – okresní kolo – 15. místo
 • Technická soutěž Pdf UP – krajské kolo – 2. a 9. místo