Seznam školních pomůcek a sešitů 1.stupeň ZŠ

1. ročník , 2.ročník, 3.ročník, 4.ročník, 5.ročník

Sešity a pomůcky na 2. stupni ZŠ a nižším gymnáziu

6. ročník   7. ročník   8. ročník   9. ročník   prima   sekunda   tercie   kvarta

Pedikulóza - informace pro rodiče

Pedikulóza - sdělení pro rodiče

Další informace - http://www.khsolc.cz/ves_detska.html

Individuální vzdělávací plán

V souladu s § 18  zákona č.561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.

Číst dál: Individuální vzdělávací plán

Povolení pokračování v základním vzdělání

Ředitel školy může žákovi, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání, povolit v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 školského zákona pokračování v základním vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého roku věku.

Číst dál: Povolení pokračování v základním vzdělání

Přestup žáků

Přestup žáka základní školy na jinou základní školu

Přestup žáka střední školy do jiné střední školy

Převedení žáka nižšího gymnázia do základní školy

Číst dál: Přestup žáků

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | prohlášení o přístupnosti
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS