Maturitní zkoušky

DODATEK K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PRO MATURITNÍ ZKOUŠKY – NAVÝŠENÍ POČTU OPRAVNÝCH TERMÍNŮ PRO KONÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ A PRAKTICKÝCH ZKOUŠEK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává dodatek k opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-6, který navazuje na opatření obecné povahy ze dne 15. března 2021 s č. j. MSMT-3267/2021-3 ve znění dodatku ze dne 14. dubna 2021. Opatření navyšuje počet opravných termínů pro konání didaktických testů a praktických zkoušek a možnost jejich konání v mimořádném termínu.

Dodatek k OOP MSMT-3267/2021-6

Tento dodatek k opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 28. 4. 2021.

 

Změny v konání maturitních zkoušek oznámené  15.3.2021

  • opatření obecné povahy MŠMT ze dne 15. 3. 2021, č. j.  MSMT-3267/2021-3 - ZDE
  • posunute zkusebni schema jaro 2021 - ZDE

Změny v konání maturitních zkoušek oznámené  10.3.2021 - ZDE

Změny v konání maturitních zkoušek určené opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 29. 1. 2021 (č. j.: MSMT-3267/2021-1)

Společná část maturitní zkoušky

Nově se u DT prodlouží časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut.

 Konkrétně

— u DT z českého jazyka a literatury dojde k prodloužení ze 75 minut na 85 minut,

— u DT z cizího jazyka (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 100 minut na 110 minut (k prodloužení dojde u části čtení a jazyková kompetence),

— u DT z matematiky (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 120 minut na 135 minut.

Nově se stanoví také mimořádný termín DT pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021, podali přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 a z důvodu karantény/nemoci COVID-19 se nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT. Ředitel školy může omluvit žáka, který prokazatelně doloží, že v den konání příslušné zkoušky se k jejímu vykonání nemohl dostavit z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s tímto onemocněním. Žák se nejpozději do 3 dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu DT do 10. května 2021, a to jak na povinné, tak i nepovinné zkoušky společné části MZ, nebo— DT v řádném termínu nevykonali úspěšně a zároveň se jedná o žáky, kteří konali nařízenou pracovní povinnost nebo dobrovolnickou práci za podmínek a v rozsahu stanoveném níže. Žák se přihlásí ke konání neúspěšně vykonaného DT po zpřístupnění výsledků CZVV školám, nejpozději do 18. května 2021, k žádosti přiloží řediteli školy potvrzení o vykonání nařízené pracovní povinnosti nebo potvrzení ze zařízení poskytujícího zdravotnické či sociální služby obsahující rozsah odpracovaných hodin. Pro tyto žáky je mimořádný termín z povahy věci opravným termínem, a platí tak pouze pro povinné zkoušky společné části MZ.

Mimořádný termín DT proběhne v jarním zkušebním období. K mimořádnému termínu bude žák přihlášen na základě prokazatelné přihlášky řediteli školy. Za prokazatelný způsob může být po dohodě s ředitelem školy považována i e-mailová komunikace bez zaručeného elektronického podpisu.

Termíny podání žádosti o přezkoumání DT konaného v mimořádném termínu dle § 82 školského zákona budou upraveny na „20 dnů od zpřístupnění výsledků didaktických testů CZVV školám“. Termíny podání žádostí o přezkoumání DT konaného v řádném termínu se nemění.

Mimořádný termín se bude konat ve spádových školách určených CZVV ve spolupráci s krajskými úřady. Tisk a distribuci zkušební dokumentace zajistí CZVV.

 

Profilová část maturitní zkoušky

 Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

 Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky.  Opatření obecné povahy vydané MŠMT dne 29. 1. 2021 (č. j.: MSMT-3267/2021-1) - ZDE

Kromě vynechání písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nedochází v návaznosti na výše uvedený dokument k žádným změnám v obsahu profilových maturitních zkoušek konaných v Základní škole a gymnáziu města Konice, příspevkové organizaci .

Kritéria hodnocení profilových zkoušek - ZDE

ico pdfMaturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 - informace

 Společná část maturitní zkoušky

Sdělení MŠMT k termínům konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

 

Profilová část maturitní zkoušky

 ico pdfŠkolní seznam literárních děl pro ústní maturitní zkoušku z jazyka českého

ico pdfMaturitní témata - Ch

ico pdfMaturitní témata - ZSV

ico pdfMaturitní témata - M

ico pdfMaturitní témata - DG

ico pdfMaturitní témata - D

ico pdfMaturitní témata - DU

ico pdfMaturitní témata - Bi

ico pdfMaturitní témata - Z

ico pdfMaturitní témata - A

ico pdfMaturitní témata - N

ico pdfMaturitní témata - F

 

Legislativní rámec maturitní zkoušky tvoří §77 - §82 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č. 177/2009 Sb. (aktuální znění na webu novamaturita.cz).

Další informace o společné části maturitních zkoušek: https://maturita.cermat.cz/

 

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | prohlášení o přístupnosti
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS