Veselá věda – kroužek zábavných vědeckých pokusů – pro děti z 1. stupně 

Vážení rodiče,

i tento rok nás oslovila nezisková organizace Veselá věda a opět nabízí na naší škole:


Kroužek zábavných vědeckých pokusů – pro děti z 1. stupně. 


Posláním Veselé vědy je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavosti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody vč. jejích zákonitostí. Děti díky vlastní zkušenosti s objevováním světa přírodních věd získávají pozitivní postoj ke světu vědy, výzkumu a k technickým oborům. 

Veselá věda působí od roku 2011 v mnoha městech po celé republice, úspěšně organizuje kroužky, projektové dny a příměstské tábory.

Vedení školy vyjadřuje podporu mimoškolním aktivitám podněcujícím zvídavost dětí a rozšiřování znalostí hravou formou, které mohou přispět k vytvoření kladného vztahu dětí k technice a přírodním vědám.

Přesné informace o času, ceně a místě konání kroužku stejně jako přihlášku naleznete na webových stránkách Veselé vědy www.veselaveda.cz. Letos zahájíme 5. října.

Kroužek není realizován školou, ale přímo neziskovou organizací Veselá věda. Otevření kroužku závisí na naplněnosti podle zájmu dětí.

S pozdravem

Mgr. Eva Vlková