Vybavení učeben pro 1. stupeň základní školy

Realizace: červenec 2020 – září 2020

Předmětem projektu Vybavení učeben pro 1. stupeň financovaného z fondů EU bylo pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.   Výsledkem projektu jsou tři plně  funkční učebny pro 1. stupeň základní školy vybavené moderními výukovými pomůckami a potřebným nábytkem. Konkrétně se jedná o učebnu cizích jazyků, učebnu enviromentální výchovy a učebnu přírodovědných předmětů. V rámci projektu byla vyměněna podlahová krytina v  přístupové chodbě ke každé z učeben.