Vyhlášení voleb do školské rady

Ředitelka Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, volby do školské rady.

Další informace – ZDE

Formulář na návrh kandidáta pro voliče z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků – docx pdf