Zájmové a doučovací kroužky na 2. stupni ZŠ a na gymnáziu ve školním roce 2022/2023

KroužekVedoucíTřídy / ročníkDoba
Orientační běhMgr. Eva Ebnerová, Mgr. Eva Smičkovávšichnistředa 15.30-17.00
Doučování AJMgr. Anežka Rouš Dvořákovákvinta, sextapondělí 13.20-14.05
Konzultace AJMgr. Radka Kopečná6., 7., 8., 9. ročníkstředa 13.45-14.45
Doučování AJ Mgr. Lenka Grulichová5., 6., 7. ročníkstřda 13.15-14.00
Doučování ČJMgr. Radim Slavíček8. ročníkstředa 13.20-14.05
Příprava na přijímací zkoušky z ČJMgr. Martina Polzer9.Astředa 13.20-14.05
Příprava na přijímací zkoušky z ČJMgr. Hana Pavlíčková Koubová9.Bstředa 14.10-14.55 (1x za 14 dní)
Čtenářský klubMgr. Hana Pavlíčková Koubová9.Bstředa 14.10-14.55 (1x za 14 dní)
Doučování ČJMgr. Jaroslav Nedbal7. ročníkčtvrtek 12.30-13.15
Příprava na přijímací zkoušky z matematikyMgr. Eva Procházková9. ročníkpondělí 13.30-14.30
Výtvarný kroužek Mgr. Jiřina Novotná2. st. ZŠ + nižší gymn.čtvrtek 13.20-14.55
Pohybový kroužekMgr. Eva Ebnerová3. ročníkpondělí 13.15-14.05
Šicí kroužekMgr. Eva Ebnerová5., 6. ročníkúterý 13.15-14.05
BasketbalMgr. Sylva Vařekovásextaúterý 13.20-14.05
Příprava na biologickou soutěžMgr. P. Oklešťková, Mgr. V. Vychodilová, Mgr. E. Ebnerová, Mgr. M. Hirtová, Mgr. J. Novotná2. stupeň + gymnáziumčtvrtek 13.15-14.05, případně dle domluvy
Badatelský klub (přírodopis)Mgr. Pavlína Oklešťková5., 6. ročníkúterý 13.20-14.20
Klub deskových a logických herMgr. Eva Procházková7.A, 8.Astředa 13.20-14.20
Vybrané kapitoly z VŠ matematikyMgr. Petra JanečkováoktávaII. pololetí
Chemický kroužekMgr.Jaromír Schönkvarta, 9. ročníkčtvrtek, pátek 13.20-14.05
Doučování FIng. Marek Bečička9.ročník 
Doučování FIng. Marek Bečička8.B 
Klub deskových her a zábavné logikyMgr. Petra Rozsívalová5. a 6. ročník úterý 13.30-14.30
Doučování chemieMgr. Pavlína Oklešťková8.A, 8.B, terciepondělí 13.20-14.05
Doučování matematikyMgr. Stanislava Pospíšilováprimaúterý 13.20-14.05
Doučování ČJMgr. Naděžda Grenovákvartaúterý 13.30-14.15
Doučování NJMgr. Naděžda Grenovákvintačtvrtek 13.30-14.15
FlorbalMgr. Zdeněk Ebnersekunda, 7.Bčtvrtek 13.30-15.00
Konzultace AJMgr. Radka Kopečnáterciepátek 13.15-14.00