Zájmové kroužky

Účast ve všech zájmových a doučovacích kroužcích organizovaných školou je bezplatná.