Základní údaje

Adresa:
Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace
Tyršova 609
798 52 Konice Mapa

Ředitelka školy:
Mgr. Eva Obrusníková

Telefon: 582 302 671
e-mail:
reditelna@gymnazium-konice.cz
ID datové schránky: ieegh5c

Úřední hodiny školní kanceláře
(přijímání žádostí, podnětů, stížností)
Po – Pá   7:30 – 14:30

Jiný termín je možný po dohodě na telefonních číslech:
582 302 671 – kancelář
582 302 670 – ředitelna

Bankovní spojení:
KB: č. účtu 19137701/0100
IČ: 47918594
DIČ: CZ47918594

REDIZO: 600015149

Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace, vykonává činnost následujících škol a školských zařízení:

 • Základní škola
 • Střední škola
 • Školní družina
 • Školní klub
 • Školní jídelna

Základní škola je úplnou základní školou s 9 ročníky. Škola je spádovou školou pro děti z obcí Konice Březsko, Budětsko, Dzbel, Jesenec, Ludmírov, Ochoz, Skřípov, Šubířov, Hvozd (2.stupeň) a Kladky (2. stupeň).

Střední škola poskytuje vzdělání v  oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, studium je denní, délka studia je 8 let.

Školní družina uskutečňuje zájmové vzdělávání pro děti vzdělávající se ve třídách 1. stupně základní školy.

Školní klub poskytuje zájmové vzdělávání žákům 2. stupně základní školy, nižšího i vyššího gymnázia.


Orientační plán areálu

Pavilon A

 • vstupní prostor školy, šatny, prodejna

Pavilon B

 • přízemí – kmenové třídy 6. – 7. ročníku ZŠ, jazyková učebna 2, hudebna, školní klub
 • 1. patro – kmenové třídy 1. stupně ZŠ, učebna informatiky 2, kabinet zástupkyně ředitele pro 1. stupeň a školní družinu
 • 2. patro – kmenové třídy 1. stupně ZŠ

Pavilon C

 • přízemí – ředitelna, sborovna, školní kancelář, účtárna, kabinet zástupkyně pro 2. stupeň ZŠ a gymnázium, kmenové třídy 8. a 9. ročníku ZŠ, prima gymnázia, cvičná kuchyňka, jazyková učebna 3
 • 1. patro – jazyková učebna 1, učebna fyziky, učebna chemie, chemická laboratoř, kmenové třídy gymnázia
 • 2. patro – učebna informatiky 1, učebna biologie, učebna výtvarné výchovy, kmenové třídy gymnázia

Pavilon D

 • přízemí – školní dílna, technické zázemí (kotelna, zázemí kuchyně)
 • 1. patro – školní jídelna, kuchyně, kancelář školní jídelny, tělocvičny
 • 2. patro – školní družina, ochoz tělocvičen s šatnami pro TV